Lid of abonnee worden

Ook kunt u een abonnement nemen op het tijdschrift de "Aa-kroniek". Voor 4 nummers per jaar (ca. 200-300 pagina's) betaalt u slechts € 8,-- *)
*bij betaling voor 1 maart €8,-- (gemeente Cranendonck), €9,-- (Hamont) €20,-- voor postabonnees. Bij betaling na 1 maart worden deze bedragen met €1,-- verhoogd. Gebruik voor een abonnement rek. nr. NL05RABO0109 5671 88
Welkomsttarief:
Voor het eerste jaar "lid & abonnement" betaal ik slechts € 22,00 i.p.v. € 26,00 (exclusief eventuele verzendkosten *)
Vul het formulier in en verstuur het. Na betaling bent u lid en/of abonnee!