De Heemkundekring die nu de naam
‘De Baronie van Cranendonck’ draagt,
is opgericht te Budel op 5 november 1957

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Cranendonck te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving.

Huisvesting: Op de zolder en eerste verdieping van het Schepenhuis: Markt 28 6021CE Budel.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40238227.
Bankrekening: NL67 RABO 0109 5886 73
Voor een afschrift van de laatste statuten (2003) van de vereniging (in pdf-formaat 394 Kb) Klik hier!

Voor een afschrift van het laatste huishoudelijk reglement (2004) van de vereniging (in pdf-formaat 95 Kb) Klik hier!

Lid worden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” en wilt u deze steunen of mee uitbreiden, word dan lid van onze vereniging.

De kosten bedragen € 30,– per persoon per jaar *). U ontvangt dan telkens (ca. 10 maal per jaar) een uitnodiging voor de activiteiten, waar u als lid gratis toegang toe hebt. Bovendien ontvangt u (vier maal per jaar) het tijdschrift de ‘Aa-kroniek’ in de bus.

Neem contact met ons op met uw naam en adres via deze link en U ontvangt van ons verdere informatie. Na betaling heten wij u welkom als lid.

*) Exclusief eventuele verzendkosten voor abonnees buiten Cranendonck

Bewaren

Bewaren

Bewaren