Over ons

De Heemkundekring die nu de naam
‘De Baronie van Cranendonck’ draagt,
is opgericht te Budel op 5 november 1957

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Cranendonck te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving.

Huisvesting: Op de zolder en eerste verdieping van het Schepenhuis: Markt 28 6021CE Budel.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40238227.
Bankrekening: NL67 RABO 0109 5886 73
Voor een afschrift van de laatste statuten (2003) van de vereniging (in pdf-formaat 394 Kb) Klik hier!

Voor een afschrift van het laatste huishoudelijk reglement (2004) van de vereniging (in pdf-formaat 95 Kb) Klik hier!

Bewaren

Bewaren

Bewaren