De Werkgroep archeologie houdt zich bezig met het ‘ondergrondse erfgoed’ van de gemeente Cranendonck.
Zij is opgericht na de grote opgraving van kasteel Cranendonck in mei 1996. De werkgroep heeft voor de gemeente Cranendonck een Archeologische Attentiekaart gemaakt. Hierop is te zien op welke plaatsen archeologische resten in de grond verwacht kunnen worden.
De werkgroep houdt zich, wanneer mogelijk, bezig met het stimuleren of daadwerkelijk doen van archeologisch onderzoek of het begeleiden daarvan. In het recente verleden werden in samenwerking met de gemeente Cranendonck diverse onderzoeken gedaan. Daarnaast documenteert de werkgroep archeologische vondsten en publicaties daarover.

Lees bijvoorbeeld het artikel:
Romeinse nederzetting blootgelegd bij opgraving Duitse School te Budel.

De werkgroep beheert de kleine archeologische collectie van de Heemkundekring. Een deel van de bij de opgraving van kasteel Cranendonck gedane vondsten is tentoongesteld in het ‘Kasteeltje’, Cranendonck 1 te Soerendonk.

De werkgroep archeologie bestaat uit:
Jac. Biemans
Jan van Heeswijk
Jan Jakobi
Tjieu van Geloven
Auke Langhout
Bas van de Pol
Frank Schoots
Ton van Tuel
Sjef Vlassak
Tinie Vlassak.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de werkgroep:  klik hier

Klik hier voor het jaarverslag van 2023

Klik hier voor het jaarverslag van 2022

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2020…

Klik hier voor het jaarverslag van 2019…

Klik hier voor het jaarverslag van 2018….

Klik hier voor het jaarverslag van 2017….

Bewaren