2024-05-03T13:55:53+02:00

De kadasterwerkgroep digitaliseert historische kadastrale kaarten en bijbehorende gegevens. Men voorziet de kaarten vervolgens van coördinaten (georefereren) en lijnen en kleuren (vectoriseren) en verbindt de percelen met andere digitale data. Zo wordt informatie ‘verrijkt’ met bijvoorbeeld hedendaagse kaarten, bouwhistorische en landschappelijke data. Maar ook met ‘gebruikersinformatie’, zoals genealogische gegevens, (familie)foto’s, video’s, notariële en archeologische data en gesproken overdracht. De vrijwilligers verzamelen de data via Excelsheets of voegen ze direct toe in het programma Qgis. Alle data worden uniek geïdentificeerd en verbonden aan het bijbehorende perceel. Op die manier is van elk perceel – vanaf de ‘geboorte’ (pas is 1832 zijn kadastrale gegevens ingevoerd) tot nu – te zien wat er door de tijd heen is gebeurd, boven en onder de grond. Elk kadastraal object krijgt zo zijn stamboom en vertelt zijn eigen verhaal.”

Als voorbeeld presenteren we hier de voorlopige bewonersgeschiedenis van De Poelderstraat 25A in Budel-Schoot.

Heeft u interesse in het verloop van percelen, gebouwen en eigenaren door de tijd heen? Wij zoeken nog enkele leden die ons kunnen helpen met het invoeren van de gegevens.

kaartvoorbeeld: Dorplein 1940

De eerste presentatie: Van heide tot Dorplein

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iecI8TK-TXQ[/embedyt]

Het ‘Aezel Projek’

Het “Aezel Projek” heeft niets met “aezels” te maken al doet het logo dit wel vermoeden, maar staat voor: “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen” en heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

Al deze historische informatie is zowel tijd- als plaats- en vaak ook persoonsgebonden. Vaak is informatie al beschikbaar (denk maar aan huwelijksregisters). Vaak ook is informatie alleen in één bepaalde stad of dorp beschikbaar. Daar willen we verandering in brengen. Maar men heeft een basis nodig waaraan men al deze gegevens kan “ophangen”. Vandaar dat de eerste prioriteit is het maken van digitale kaarten over de eeuwen heen, gebaseerd op de nauwkeurige kadasterkaarten vanaf 1832 tot de huidige Google maps. Bij deze kaarten horen tabellen met de toenmalige eigenaren van percelen.

De kadasterkaarten worden al door de projectgroep gedigitaliseerd, maar het grote werk is om alle beschreven kadastertabellen te digitaliseren. Deze tabellen beschrijven alle kadastrale wijzigingen vanaf het begin in 1832. Deze handgeschreven gegevens (de zgn. leggers) moeten worden overgetypt in Excel formulieren. Daarvoor doet men een beroep op vrijwilligers en benadert men met name de heemkundeverenigingen hiervoor. De systeembeheerders van het AEZELprojek zullen dan die gegevens verwerken in het programma.

Ook Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ wil graag haar bijdrage aan dit project leveren en een aantal leden hebben zijn al met deze klus begonnen. Ze zijn echter op zoek naar meer mensen om deze klus te kunnen klaren. Dit hoeven geen leden te zijn en ook geen computer experts. Een geringe ervaring met Excel en een beetje typevaardigheid is genoeg om iets voor ons te kunnen betekenen.

Wat kun wij ermee als het af is?

  • de kadaster gegevens raadplegen die je verwerkt hebt
  • historische foto’s koppelen aan straten, panden, percelen
  • Genealogische gegevens koppelen aan eigenaren van panden of percelen
  • archeologische vondsten koppelen aan de vindplaats
  • DTB (doop, trouw, begraaf) registers koppelen
  • ………Voor de eerste resultaten zie https://heemkundekringcranendonck.nl/toponiemen/

Wil je nog meer info:
Kijk eens op www.aezelprojek.nl

De werkgroep Kadaster komt bijeen op de Heemkamer, voor openstellingsuren zie “Openstelling Heemkamer” op de hoofdpagina. U bent van harte welkom!

De werkgroep bestaat uit:
Sjors van Cranenbroek
Harry van Heugten
Annie Staals-Jacobi
Bert Staals
Guul Vullers

Klik hier voor het jaarverslag van 2023

Klik hier voor het jaarverslag van 2022

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Ga naar de bovenkant