Natuurwandeling Groote Peel, Ospel 19 juli

Op zondag 19 juli gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Nadat twee wandelingen in april en mei niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus hebben ze vorige maand de draad weer opgepakt, met in achtneming van de volgende beperkingen:
1 ze gaan niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt eventueel in colonne.
2 Verder gaan ze achteraf niet samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Groote Peel bij Ospel, de meest zuidelijke begrenzing van het hoogveengebied van de Noordwest-Europese laagvlakten.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).
Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.
Lidmaatschap van de Heemkundekring is niet vereist maar strekt wel tot aanbeveling.
Tot zondag!
Voor meer foto’s: Klik hier!

Grensmonument aan de Geuzendijk Geuzendijk 6021 PV Budel

Dit monument werd geplaatst op 21 juni 1952 bij het openstellen van de gereedgekomen verharde weg Meemortel  (Budel)-Geuzendijk (Weert).
Het geeft de grens aan tussen de gemeenten Budel en Weert en daarmee dus tegelijk tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg. De afbeeldingen verwijzen naar de plaatselijke historie.
Het is een rijk gebeeldhouwde vierkanten zuil bestaande uit vier zijden, elk met twee taferelen die zich op of nabij de Geuzendijk hebben afgespeeld:
Aan de voorzijde, met daarop ook de naam ‘GEUZENDIJK” en het jaar van oprichting 1952 is op het bovenste tafereel de verklaring van die straatnaam te vinden. Een thema uit de kerkgeschiedenis van de streek: protestanten (‘geuzen’)  uit Weert die na de Vrede van Munster in 1648 in Budel bij de hervormde predikant ter kerke gingen. Daaronder Weerter katholieke geestelijken die na de komst van de Fransen in 1795 naar Brabant vluchtten met hun geloofsgenoten die hier ter kerke gingen.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Bidprentje van grimeur Jan van Cranenbroek, alias ‘Jan van Friedte’, *25-05-1920 Budel – †31-10-2009 Budel

Jan van Cranenbroek was een bekend dorpsfiguur in Budel. Daarenboven was hij als grimeur een geliefd en gewaardeerd persoon in héél Cranendonck. Jan had een speciale band met Sinterklaas. Hij zorgde ervoor dat de intocht van de Sint en zijn Pieten in Budel (en Soerendonk) altijd tot in de puntjes verzorgd was. Jan zorgde eveneens voor de garderobe van de Goedheilig Man en zijn knechten. Ook toneelverenigingen, buurtverenigingen en carnavalsclubs deden vaak een beroep op de grimekunst van Jan. Toen hij ouder werd, verzamelde Jan een groep vaste medewerkers om zich heen die na zijn overlijden zijn werk hebben voortgezet.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

R.K. Parochiecentrum ‘De Goede Herder’ Kerkstraat 27 6021CH Budel

Gemeentelijk monument  1706/Bu7
Gebouwd in 1866 in opdracht van pastoor Timmermans.
Het gebouw werd gerestaureerd een aangepast in 1968 en een algehele restauratie met herindeling volgde in 2012.
Deze pastorie werd gebouwd als opvolger van de pastorie in de Nieuwstraat en staat recht tegenover de kerk.

Karakteristiek

Het betreft hier een tweelaagse pastorie onder schilddak met aanbouw.
Centraal op het dak het klokkentorentje. Pand met 5 traveeën en centrale ingang. Verhoogde entree d.m.v. een bordes, met aan weerszijden fraai smeedijzeren sierafscheiding. Metselwerk in staand verband.

Het gebouw maakt onderdeel uit van een cluster kerkelijke gebouwen. Het gebouw is heel massaal met zijn vele ruimtes, grote kelder en kolossale zolder met origineel gebint. Op het terrein achter de pastorie bevindt zich een grote houten tuinschuur  waarin een werkplaats en inpandige garage. Het totale terreinoppervlak bedraagt  ca.  40 are.
Lees het hele artikel…

‘t Kerkepaadje in Budel Tussen De Wieken en de Molenstraat

Het oorspronkelijke pad lag tussen de Gastelseweg en de Molenstraat, met extra aftakking naar de Molenstraat. Het pad is onverhard en een klein deel van klinkerbestrating voorzien. Het pad wordt begrensd door een zeer fraaie en oude, mogelijk 150-200 jaar, haag van beuk, haagbeuk en liguster. Het lag in het open gebied tussen de lintbebouwde straten van Molenstraat, Marktstraat, Markt, Kerkstraat en Gastelseweg met veelal oude perceelscheiding en hagen.

Het pad bestaat deels nog onder de officiële naam: ’t Vrijerspaadje. De rest bestaat niet meer. Het wordt overigens in de volksmond ook wel het Koeienpaadje genoemd. (Benaming door de basisschooljeugd door het verbodsbord verboden voor vee dat hier vroeger stond)
Zoals vermeld liep dit pad door tot de Gastelseweg. (nu tot de Wieken)
In het midden was een splitsing: Een deel liep langs smederij Rooijakkers en het huis van de familie Kwaspen tot de Molenstraat (dit deel is vervallen)

Het andere deel kwam bij de winkel en maalderij van Jansen uit op de Molenstraat (Dit deel bestaat nog gedeeltelijk aan een kant afscheidingen van tuinen)
Lees het hele artikel…

Nieuwe Aa-kroniek verschenen

Deze week verscheen het nieuwe nummer van het tijdschrift de Aa-kroniek, uitgave van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’. Sinds het verschijnen van het eerste nummer van deze jaargang is de wereld geheel veranderd. En hoewel het openbare leven langzaam weer op gang wordt gebracht, weet niemand wat ons te wachten staat. We kunnen niet in de toekomst kijken, en misschien is dat maar goed. We kunnen wel in het verleden kijken en dat doen we met dit nieuwe nummer, dat ondanks de beperkingen weer geheel gevuld is met boeiende bijdragen die in deze moeilijke tijd hopelijk voor aangename momenten bij u kunnen zorgen.

Van Buul tot Mares
In het eerste artikel, van de hand van Annie Staals-Jacobi, lezen we over de geschiedenis en huidige bewoners van de Hoeve Zoerendonck anno 1789 in Soerendonk.
Giel Stollman vond interessante informatie over een rel tussen de socialistische en katholieke pers over de omstandigheden in en om de zinkfabriek in Dorplein anno 1929.
Janus van Zon, een van de vaste bezoekers van onze Heemkamer, haalt in de derde bijdrage in dit nummer herinneringen op aan zijn jeugd en verdere leven in de Broekkant in Budel.
In hun serie over Budelse smeden verhalen Theo Martens en Tinie Vlassak over de geschiedenis van de smederij van de familie Kosman in Budel.
De vondst van een dertiental processen-verbaal uit de Tweede Wereldoorlog leverde nieuwe gegevens op over de crash van een geallieerde bommenwerper: Jac. Biemans maakte daarom een vervolg op zijn eerdere artikel.

Wilt u ook een exemplaar?
Ook dit nummer is weer ruim voorzien van vele tientallen niet eerder gepubliceerde afbeeldingen. Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt, verkrijgen voor € 3,50 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Klik hier voor meer informatie…

Overblijfselen van middeleeuws Budel ontdekt

Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden op een terrein aan de Hanendijk in Budel sporen uit de twaalfde en dertiende eeuw gevonden.
Op het perceel hebben minstens twee gebouwen gestaan, waaronder een grote boerderij en een bijgebouw.
Jan Jakobi van heemkundekring De Baronie van Cranendonck volgt het archeologisch onderzoek op de voet. Hij is enthousiast over het resultaat. ,,Het helpt ons om het complete verhaal over de ontwikkeling en bewoning van Budel te vertellen. We hebben altijd gedacht dat dit gedeelte van het dorp landbouwgebied is geweest, maar die aanname klopt dus niet”, aldus De Budelnaar.
Lees het hele artikel van Roy de Leijer in het ED…

Natuurwandeling Hugterheide 21 juni

Op zondag 21 juni, als de zomer juist een dag oud is, gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Nadat twee wandelingen niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus gaan we, met in achtneming van de beperkingen, proberen hoe het wandelen onder dat regime bevalt.

De beperkingen zijn
1 het niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt.
2 Verder gaan we achteraf niet gezellig samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Hugterheide. In tegenstelling tot wat zijn naam suggereert is het een overwegend naaldbos dat de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen~Broek vormt.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

We starten de wandeling even later aan het einde van de Fazantlaan in Maarheeze.

Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!

Boerderij Kerkstraat 5 6026 RT Maarheeze

Boerderij Kerkstraat C18 (nu Kerkstraat 5) Met daarvoor het voormalige raadhuis in 1937 Collectie J. Biemans, ‘s Hertogenbosch

Rijksmonument 26324
Bouwjaar 1779
De voormalige boerderij Kerkstraat 5 in Maarheeze maakt deel uit van de groep historische gebouwen rond de kerk. De oude boerderijen en woonhuizen Kerkstraat 5-7-9 zijn, net als kerk, oude kerkhof, pastorie en voormalige klooster/school en omgeving beschermde monumenten. Dit stukje wordt wel eens ‘oud Maarheeze’ genoemd. Het is door de verhoogd en dwars door het dorp gelegen snelweg A2 gescheiden van het nieuwere deel van Maarheeze.
Lees het hele artikel…