Het bidprentje van vroedvrouw Josefien de Kever

Josefien de Kever werd op 4 juni 1923 geboren als dochter van Desiré Louis de Kever en Gertrudis Penders; ze was de enige dochter in het zes kinderen tellende gezin De Kever. Vader De Kever was rijksveldwachter in het Zuid-Limburgse dorp Wijlré. Na de lagere school ging Josefien naar de Mulo bij de zusters in Wittem. Daarna koos ze voor het kloosterleven bij de Franse zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In 1946 legde ze de kloostergeloften af. Bij de zusters volgde ze de verpleegstersopleiding waarna ze in 1951 uitgezonden werd naar de missie, naar Belgisch Congo. In 1960 keerde Josefien terug naar Europa waarna ze in Heerlen aan de opleiding tot vroedvrouw begon. In 1970 kreeg zuster De Kever een aanstelling als ‘vroedvrouw’ voor Budel en Maarheeze. Ze zegde in 1974 het kloosterleven vaarwel en ging in de Meidoornstraat wonen.
Als vervoermiddel had ze een groene DAF-33. Iedereen kende dat groene autootje; als die ergens voor de deur stond, dan wist iedereen wat er aan de hand was. Na achttien jaar en na ruim 3000 bevallingen ging zuster De Kever in 1988 met pensioen. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot ereburger van Budel. Zuster Josefien de Kever overleed op 23 december 2014 in verzorgingshuis Marishof in Maarheeze. Zij werd 91 jaar.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Historie Stoomzuivelfabriek Sint Antonius Maarheezeweg Budel (1914-1966)

Stoomzuivelfabriek St. Antonius

Begin 1986 werd de oude stoomzuivelfabriek, beter bekend als “Het Boterfabriek”, althans wat er nog van over was, na een langdurige leegstand en brand, afgebroken en is op dezelfde plaats een nieuw gebouw verrezen. Bij de afbraak is de aloude gipsen St. Antonius-gedenksteen gespaard gebleven en teruggezet in de voorgevel van het nieuwe gebouw.

De oude Stoomzuivelfabriek aan de Maarheezeweg in Budel in bedrijf (ca. 1915).Lees het hele verhaal en bekijk alle foto’s…

Oranjeoptocht Budel 19??

De foto van de maand is een foto van de oranje optocht in de jaren 60??
Kinderen versierden hun fiets of liepen versierd mee in de optocht.
Op de achtergrond zien we nog de oude vetsmelterij (Nu Verspaandonk mode). Wie kan zich dat nog herinneren? Graag reageren.

Natuurwandeling naar De Malpie

Op zondag 16 februari gaan de natuurvrienden van heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ wandelen. Ze gaan naar natuurgebied De Malpie in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft.
Dit gebied, beheerd door Staatsbosbeheer herbergt vele grote en kleine vennen in het landschap waarin bosgebied overgaat in heidevelden en andersom. In het afwisselend gebied broeden veel soorten moeras- en bosvogels.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9.30u vanaf de parkeerplaats voor Blokker bij het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom!

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 12 februari aanstaande om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal Bellevue, Maarheezerweg 1, te Budel. 

We proberen het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk te houden om de nodige ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom ook zijn aan deze convocatie de nodige stukken toegevoegd, zodat u die rustig thuis kunt doornemen en eventueel tijdens de vergadering aan de orde kunt stellen.
Agenda  (onder voorbehoud van wijzigingen):

  1. Opening en mededelingen;
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, 25 februari 2019 (vorig jaar toegezonden);
  3. Financieel jaarverslag over 2019 (zie bijlage 1);
  4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie;
  5. Secretarieel jaarverslag activiteiten 2019;
  6. Verslagen werkgroepen over 2019 (zie bijlage 2);
  7. Bestuurssamenstelling (zie hieronder);
  8. Geplande activiteiten 2020;
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting.Na het huishoudelijk deel kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten met elkaar. De koffie/thee bij binnenkomst is natuurlijk voor onze rekening, evenals het roggebrood met zult in de pauze. Het tweede deel van de avond presenteren wij twee korte ‘Films’ (ca. 30 min.)

Voormalig café-woonhuis ‘De Statie’ Stationsstraat 80, Maarheeze

Gemeentelijk monument: 1706/MH4
Bouwjaar: 1913
Tweelaags café-woonhuis uit 1913, blijkens geveltekst en gevelsteen. Het dak van de caféwoning is voorzien van een zadeldak. In de gevel detailleringen met pilaster, baksteenfries (verschillende gekleurde bakstenen), en sierankers. Element in de lintbebouwde structuur van belang. Markant door geveldetaillering. Cultuurhistorisch en sociaalhistorisch belang, straatbeeldtyperend.
In het begin was hier de hooi- en strohandel van Peeters (uit Weert) gevestigd. Het was één van de vele cafés en bedrijven die zich hier vestigden in de nabijheid van ‘de statie’, het in 1913 geopende station van Maarheeze (1913-1938). Na Peeters kwam het pand in handen van de familie Scheepers. Behalve café runden zij hier een transportbedrijf. Later werd het een service station. In de bijgebouwen achter het caféwoonhuis bevonden zich de laatste jaren een benzinestation en een kapsalon.
Jan en Trudie Scheepers hebben op 9 augustus 2017 hun laatste pilsjes getapt.
Een van de oudste cafés van Maarheeze is gesloten.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…..

Bidprentje van dokter Jan Raeven *Rucphen 14-8-1911 †Weert 26-1-1985

Jan Raeven werd op 14 augustus 1911 te Rucphen geboren als zoon van hoofdonderwijzer Jan Joseph Lambert Raeven en Maria Petronella Hubertina Beelen. Het gezin Raeven telde vier kinderen en verhuisde later van Rucphen naar Wamel in Gelderland.
Jan Raeven studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.
Hij huwde in 1940 Egberta Arntz en vestigde zich in hetzelfde jaar als gemeente-arts van Maarheeze in Soerendonk. Het echtpaar Raeven-Arntz woonde hier in het statige ‘Sneppenhuis’. Van daaruit oefende dokter Raeven gedurende zeventien jaar praktijk uit, waarna hij in 1957 in Maarheeze ging wonen. In 1965 vierde hij zijn zilveren artsenjubileum. In 1983 legde Raeven zijn praktijk neer.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Natuurwandeling ‘De Pan’ Hugten

Op zondag 19 januari gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Ze brengen een bezoek aan  de Pan op Hugten.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.