Het Schepenhuis, Markt 1, Budel

Het Schepenhuis, Markt 1, 6021 CD Budel

Rijksmonument 11265 Gebouwd omstreeks 1771, gerestaureerd in 1860 en 1982.

Het oudste bouwplan van het Schepenhuis dat is teruggevonden, dateert uit 1771 en werd getekend door Hendrik Verhees. Een kopie is nu nog ingelijst te bewonderen in het Schepenhuis. In de linkerbovenhoek van dit plan staat de volgende tekst te lezen: ‘Projekt Van en om te maken een Nieuw Botter Huys en Secretarie en Verder Vertrekken etc. tot Budel, 1771.’
Uit het plan blijkt dat de benedenverdieping bestemd was voor overdekte marktplaats, ‘gaaren en bottermarkt’, waar producten van boerderijen uit Budel en omstreken konden worden verkocht. Het is immers zo dat de lokale overheid in die tijd de aangewezen instantie was om de dorpseconomie te bevorderen. Zij stelde hiervoor dan ook de eigen ruimte beschikbaar. Een klein gedeelte van de benedenverdieping werd ingenomen als ruimte ‘voor de Brant Spuydt’.
Op de eerste verdieping, ‘de 2de gront’, bevonden zich de volgende vertrekken: een ‘Secretarie’, een ‘Camer voor Schepen’, een drietal ‘Gevangenhocken’ en een ‘Geysel Camer’.

Lees verder…..

Pastoor Verbakel, eerste pastoor van Budel-Schoot, 1917-1946

Antonius Verbakel werd geboren op 15 mei 1874 te Beek en Donk en priester gewijd in 1903.
Budel-Schoot had vanaf 1908 weliswaar een eigen kerkje,  maar was nog geen zelfstandige parochie en viel onder de parochie O.L.V. Visitatie te Budel. Op zon- en feestdagen, op eerste vrijdagen in mei en alle werkdagen in oktober werd hier de H. Mis opgedragen door de tweede kapelaan van Budel (tot 1917 was dat kapelaan Dekkers.

Pastorie Budel-Schoot

Per 22 juni 1917 werd Budel-Schoot een zelfstandige parochie met als pastoor Antonius Verbakel. Als naam voor de parochie werd gekozen O.L. Vrouw Visitatie naar de moederkerk in Budel. Pastoor Verbakel had nog geen pastorie maar ging voorlopig in pension bij de familie Vogels-Deeben (Pater Ullingsstraat 9). Op 24 juli 1918 betrok hij een eigen huis, later bewoond door de familie Kuipers (Grootschoterweg 66). In 1924 werd de huidige pastorie gebouwd. In de oorlogsjaren heeft hij nog ruim een jaar bij de familie Hegge (Grootschoterweg 100) ingewoond, nadat de pastorie door de Duitsers gevorderd was. Het kerkje was al snel te klein en onder zijn impuls werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. Hiermee werd in 1929 begonnen onder architect Joseph Franssen uit Roermond en op 17 januari 1930 werd ze in gebruik genomen. Door pastoor Verbakel werd ook de Derde orde van de H. Franciscus opgericht. Leden hiervan vormden een naaikrans, die de bibliotheek verzorgden en elk jaar een fancy fair hielden voor charitatieve doeleinden. De pastoor was vooral gezien vanwege zijn goedheid en eenvoud. Verschillende onderlinge ruzies wist hij met kalmte en wijs beleid bij te leggen. Hij overleed in functie op 4 juli 1946 en werd te Budel-Schoot bijgezet in de voor hem bestemde grafkelder op 8 juli daarop volgend.
Later werd een gedeelte van de Dwarsweg naar hem vernoemd: De Pastoor Verbakelstraat.

Bron:
H. Jaspers , Straatnamen III (Pastoor Verbakelstraat)  in: Aa-kroniek 1983-3.

Het bidprentje van de Poolse zinkwerknemer Stanislaw Szczepanik (1921-1953)

Het bidprentje van de maand is het fotoprentje van de Poolse zinkwerknemer Stanislaw Szczepanik. Hij werd op 6 april 1921 in het Poolse dorp Równe geboren. Stanislaw was een van de Poolse arbeiders van de zinkfabriek in Budel-Dorplein. De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten de Polen naar Nederland. Veel Poolse mannen werden door de Duitsers te werk gesteld in de Duitse oorlogsindustrie. Na hun bevrijding kozen deze Polen voor aansluiting bij het Amerikaanse of Britse bezettingsleger. Toen zij daarbij na 1947 overbodig werden, konden zij niet meer terug naar het communistische Polen. Velen kwamen terecht in de kolenmijnen van Zuid-Limburg. Van hieruit kwamen zo’n 35 Polen naar de Budelse Zinkfabriek, waaronder ook Stanislaw Szczepanik. De Polen waren gehuisvest in ‘De Cantine’.

Stanislaw kon de meegemaakte oorlogsgebeurtenissen niet verwerken en stapte uit het leven. Hij overleed te Weert op 1 januari 1953 op 31-jarige leeftijd. Stanislaw Szczepanik werd op het kerkhof van Dorplein begraven.
Lees ook:

(Zie: Aa-kroniek 18 (1999) 1 : ‘De Poolse arbeiders van de zinkfabriek in Budel-Dorplein’ door H. Jaspers).