Natuurgebied: Buulderbergse Heide en Gastelse Heide

De Buulderbergse en Gastelse Heide is een gebied ten westen van de Buulder Aa. De Berg is een klein gehucht en is een aardrijkskundige aanduiding voor een iets hogere ligging dan het nabij gelegen moerassige Asbroek en het Aa-dal. De Buulderbergse heide strekt zich uit langs de grens met België. Het is onderdeel van De Grote Heide.
Het gebied bestaat voor het grootste deel uit dennenbos met hier en daar een kleine zandverstuiving.

Bezienswaardigheden in dit gebied zijn:
D’n Ezel (overgang via een houten brug over een beek: hier Rioolbeek of Achterste loop geheten) een voormalige belangrijke grensovergang van de weg van Budel naar Achel of van Soerendonk via Gastel naar Achel.

Hier bevindt zich een reconstructie van ‘Den Doodendraad’. Dit object herinnert ons aan een Electrische afscheiding langs de hele grens tussen België en Nederland in de Eerste Wereldoorlog ter voorkoming dat Belgen de vlucht namen naar het neutrale Nederland.

Ook staat hier een Douanepaal van de ‘Admiraliteit van de Maze’ (= Maas). De instelling die hier aan de grens van het Generaliteitsland Staats-Brabant vanuit Rotterdam  van 1672-1794 in- en uitvoerrechten  inde.

Even verder staan twee grenspalen gebroederlijk langs elkaar: De dubbele paal aan de Katteput.
Een is een ijzeren rijksgrenspaal tussen Nederland en België (1843). De ander is een oude grenspaal tussen tussen de Baronie van Cranendonck en de Heerlijkheid Hees en Leen (Heeze en Leende) anderzijds (1765). Deze laatste is een rijksmonument.

Het gebied loopt langs de grens met België grenst aan de Gastelse Heide.
De Gastelse heide bestaat uit cultuurgronden, heide en bossen. Het is een onderdeel van De Grote Heide. Hier stroomt ook de Naaste Loop die later overgaat in de Strijper Aa via het Langebos naar het Goor in Soerendonk.

Vlak bij de Naaste Loop ligt het Hondsven dat bekend is geworden door de aanwezigheid van de knoflookpad. Het is een van de weinige gebieden in Nederland waar deze pad zich voortplant. Dit ven lag zeer geïsoleerd van overige natuurgebieden. Omstreeks 2010 werden enkele nieuwe poelen gegraven en zodanig ingericht dat de knoflookpad hier een biotoop kan vinden. Er werden ecologische verbindingszones aangelegd tussen het Hondsven en de nabijgelegen nieuwe poelen en natuurgebieden.

Bronnen:

Aa-kroniek
website: www.cranendonck.nl
website: www.vvvdegroteheide.nl    

Foto’s: Toine Saanen en Harry de Laat

Klik hier voor alle foto’s….

Film Maarheeze 1968 te koop

In het kader van zijn ca. 1500 filmopnamen van het dorpsleven in Nederland maakte de Enschedese zakenman en cineast Johan Adolfs (1917-1977) in 1968 ook een zwart-wit-film van Maarheeze.

Hierin maken we een wandeling door de straten en langs de bedrijven en winkels van Maarheeze, ontmoeten we de bewoners van de huizen en zijn we getuige van een grote optocht met veel van de toenmalige verenigingen die het dorp telde.

Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ heeft de film, die dankzij Maarheezenaar Wim Guns is bewaard en aan haar is geschonken, laten digitaliseren en op dvd uitgebracht. Voor € 10,– (excl. verzendkosten) kunt u in het bezit komen van een dvd van dit bijzonder tijdsdocument van 50 jaar geleden.

Duur: 50 minuten
Bestellen binnen Cranendonck: Maak € 10,– over op banknummer:  NL05RABO0109 5671 88
Onder vermelding van DVD Maarheeze en het bezorgadres
Personen buiten Cranendonck betalen € 13,– inclusief portokosten (Vermeld duidelijk het portadres incl. postcode en plaatsnaam )

Herfsteditie Aa-kroniek

Binnenkort verschijnt de nieuwe Aa-kroniek.
Een tipje van de sluier over de inhoud:
-In welk jaar werd de oude kerk van Maarheeze gebouwd? (J. Biemans)
-Kerkelijke geschiedenis van Dorplein (III) De gebouwen en de zusters in Dorplein (G. Stollman)
-Een wandeling door Budel-Schoot (V) (H. Jaspers)
-Adriaan Umans: “Ut was unne schone tied hi op de Toom” (R. Vos)
-De bevrijding van Budel in zicht (II) Reconstructie van een fotoverkenningsvlucht in 1944 (W. Ogier)
-50 jaar gebouw basisschool Sint Joan in Soerendonk. De Soerendonkse scholen van vroeger en nu (A. Staals-Jacobi)
Abonnee worden voor slechts €8,– per jaar? Klik hier

Burgemeester Moons van Maarheeze *Weert 28-3-1851 †Maarheeze 23-3-1924

Burgemeester Moons Foto: J.Biemans

Deze burgemeester heette voluit Carolus Nicolaus Josephus Moons en werd op 28 maart 1851 als zoon van een apotheker te Weert geboren.
Moons was reeds gemeenteontvanger, toen hij bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1906 als opvolger van J.A. Schepens tot burgemeester van de gemeente Maarheeze werd benoemd. Onder zijn leiding kreeg Maarheeze een heel ander aanzien: in de eerste decennia van de twintigste eeuw vonden diverse ontginningen plaats, die hij vaak met de veldwachter bezocht. In 1913 kreeg Maarheeze een station en in 1919 werd de St. Josephschool gebouwd. Momenteel in gebruik als multifunctioneel maatschappelijk ontmoetingspunt gericht op welzijn en cultuur met de naam ‘onze school’

‘Onze School’

Burgemeester Moons overleed te Maarheeze op 23 maart 1924.

Naar hem is de Moonslaan vernoemd.

Deze weg verbindt de Stationsstraat met de Klaterspeelweg, welke laatste parallel aan de rijksweg A2 richting Leende loopt. Ongeveer halverwege de Moonslaan is de kruising met De kleine Bruggen-Vogelsberg. De weg heette aan het begin van deze eeuw Leenderweg, een naam die voor zichzelf spreekt. Deze naam werd veranderd in Burgemeester Moonslaan en ingaande 15 oktober 1972 verviel het woord Burgemeester, zodat de naam nu Moonslaan is.

Burgemeester Moons werd in 1924 opgevolgd door J.M.H. Klardie, in wiens periode de gemeente Maarheeze werd samengevoegd met die van Soerendonk (incl. Gastel en Sterksel) per 1 januari 1925.
Bron:
Aa-kroniek 1983-01;Straatnamen (I) door Jac. Biemans en Harrie Jaspers.