Mariakleuterschool Budel

Bouw Maria kleuterschool Budel

Informatie gevraagd over de Mariakleuterschool in de Teutenstraat in Budel.
Wie weet wanneer deze school is gebouwd? Heeft iemand nog foto’s van het gebouw, dat later in gebruik is genomen door kinderopvang Klikkelstein. Ook willen we graag weten wanneer het gebouw is afgebroken. Indien mogelijk met foto’s. Bij voorbaat dank!

R.K. Sint-Corneliuskapel | Sint Cornelisplein 1 Gastel

Gemeentelijk Monument 1706/GA1
Gebouwd in ca. 1855
Verbouwd in 1930
Gerestaureerd in 1976 en 1993
Gewijd aan de Heilige Paus Cornelius
Gebouw
Deze eenbeukige kapel van omstreeks 1855 bevindt zich op een driehoekig pleintje. De kapel is voorzien van steunberen, een dakruitertje en een overwelfd ingangsportaal. Het interieur werd deels bijeengegaard uit naburige kerken: het orgel is afkomstig van de kerk te Budel, het altaar uit de kerk van Budel-Schoot en de kruiswegstaties zijn gekocht van de paters Salvatorianen te Hamont-Achel.
Geschiedenis
Reeds vanaf de middeleeuwen behoorde Gastel tot de parochie Budel, maar er bestond hier aan het einde van de 15e eeuw een kapel die gewijd was aan Maria en de vier noodhelpers: Sint-Cornelius, Sint-Quirinus, Sint-Hubertus en Sint-Antonius abt. Na de Vrede van Münster in 1648 werd de kapel door de protestanten gebruikt, tot ongeveer 1800. Sinds 1803 was er een school in gevestigd, maar niet lang na 1831 werd de oude kapel gesloopt. Het schooltje werd toen verplaatst naar een ander gebouw dat waarschijnlijk, toen de school in 1855 werd opgeheven, verbouwd werd tot de huidige kapel.
Tot 1926 vervulde de kapel een bescheiden rol in het plaatselijke geloofsleven. Na dat jaar begon de verering van Sint-Cornelius een steeds grotere rol te spelen: Er werden meer missen gelezen en de kinderzegen trok vele gelovigen. Er werd ook een broederschap opgericht ter ere van de heilige, in 1927. Plannen om tot de stichting van een eigen parochie te komen gingen niet door, maar ter compensatie werd de kapel in 1930 grondig opgeknapt, zodat ze geschikt bleef voor misbezoek.
Lees het hele verhaal en de verhalen van Harrie Jaspers  

Oorlogsslachtoffer Jan Maas uit Soerendonk

Tussen 1946 en 1949 werden 160.000 Nederlandse jongens naar Nederlands-Indië gestuurd. Wat moet je met 160.000 soldaten in een land dat 60 keer groter is dan Nederland?

Van die 160.000 jongens zijn er 6.200 niet teruggekeerd.

Eén van die jongens is Jan Maas. Jan was een echte dorpsjongen uit Soerendonk.

Hij was een actieve toneelspeler maar bovenal was Jan een trouw lid van het Sint Jansgilde. Hij was vendelier. Jan zwaaide zijn vaandel voor God, Koning en Vaderland. Jan gaf het dierbaarste wat hij bezat, Jan gaf zijn leven voor God, Koning en vaderland. Vandaar dat ook op 4 mei het gilde elk jaar weer op het Jan Maasplein een hulde brengt aan deze gesneuvelde Gildebroeder.

Nu eren en herdenken wij hier alle gevallenen, gewonden en verzetsmensen van weleer. Naar hem is het plein tegenover de kerk, het Jan Maasplein vernoemd.

Natuurwandeling “De Malpie”

Op zondag 17 februari gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Ze gaan naar natuurgebied “De Malpie” in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft.

Dit gebied herbergt vele grote en kleine vennen in een landschap waarin bosgebied overgaat in heidevelden en andersom.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf de parkeerplaats Blokker bij Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.