Kunstwerk Os Moen Capucijnerplein / Dr. Ant. Mathijsenstraat Budel

Os Moen (Budels dialect voor ‘ons moeder’) is een bronzen beeld van een moederfiguur die brood snijdt. Ze verzinnebeeldt de Budelse gemoedelijkheid en gastvrijheid. De vrouw des huizes zorgde als middelpunt van de vroeger zo grote gezinnen voor een gemoedelijke sfeer. Een onverwachte eter kon altijd aanschuiven. Dat is eigenlijk nog steeds zo, want “in Buul kieke willie nè zoe nauw”. Typisch fenomeen voor onze streek: familie en vrienden (“bekind vollek”) nemen altijd de achterdeur. De voordeur is er voor de pastoor en collectanten…
Locatie: Hoek Capucijnerplein /Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel
Plaatsing: 1994
Kunstenaar: De maker van Os Moen is de Budelse kunstenaar Sjeng Caris
(* 24-12-1938 † 14-02-2019) van wiens hand u in Budel nog meer werk aantreft, onder meer bij het kloostercomplex en het bejaardenhuis. Hij is bekend om zijn bronsplastieken van gestileerde menselijke figuren. Hij heeft zich van een realistische stijl ontwikkeld naar een gestileerde vormgeving.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Bidprentje van pastoor Panis, pastoor van Budel(1932-1963) *Dongen 19-9-1886 †Goirle 15-4-1966

Adrianus Antonius Maria Panis werd geboren te Dongen op 19 september 1886 als zoon van Leonardus Waltherus Panis en Anna Maria Cornelia van Roessel. Het gezin Panis-van Roessel telde twaalf kinderen, pastoor Panis was het vijfde kind  in de rij. Vader Panis was onderwijzer te Dongen, later ‘hoofd eener school’. In 1914 overleed moeder Panis-van Roessel op 57-jarige leeftijd, waarna vader Panis in 1916 hertrouwde met Theresia Louisa Ruinolda Baesjou.
Op 23 oktober 1903 wordt A.A.M. Panis ingeschreven in Sint-Michielsgestel en begint daar aan zijn priesterstudie. Op 1 juni 1912 ontving hij de priesterwijding van mgr. Van de Ven. Daarna volgden zijn benoemingen tot kapelaan in Bergeijk, Nieuwkuijk, Eindhoven en Oss. In januari 1932 werd hij benoemd tot pastoor in Budel als opvolger van pastoor H.A. van Lieshout. Pastoor Panis was gedurende 31 jaar pastoor van de parochie O.L.Vrouw Visitatie. Het was de periode van het ‘Rijke Roomse Leven’. Als pastoor had hij een invloedrijke positie in het leven van de gelovigen en van de gemeenschap Budel. Zijn pastoraat kende een groot aantal priesters en kloosterlingen.
In 1962 vierde pastoor Panis zijn gouden priesterfeest. Na zijn afscheid van de Budelse parochie in 1963 verhuisde hij naar Goirle, waar hij in het bejaardencentrum is overleden op 15 april 1966, 79 jaar oud. Pastoor Panis werd opgevolgd door pastoor L. Verhoeven.
Van het gezin Panis-van Roessel kozen drie zonen voor het priesterschap en drie dochters voor het kloosterleven.
Lees het hele verhaal en bekijk alle foto’s…

Het Mariakapelletje in Budel-Dorplein Hoofdstraat ter hoogte van nr. 109

Gemeentelijk Monument: 1706/BD1

Verscholen achter groot uitgegroeide taxusbomen staat aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein een eenvoudig devotiekapelletje. De wandelaars hebben het vaak genoeg gezien omdat er een voetpad achter de taxusbomen doorloopt, maar door automobilisten wordt het nauwelijks opgemerkt.

Het kapelletje is gelegen langs de Hoofdstraat in Budel-Dorplein tegenover het  huis nr.  109.

Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 16 april 1987.

Het kapelletje werd gebouwd in 1957 om onderdak te bieden aan een Mariabeeld, dat geschonken werd uit dankbaarheid.

De tekening voor het kapelletje werd gemaakt door Toon Schets, uiteraard na overleg met de opdrachtgever. De materialen werden door de K.Z.M, ter beschikking gesteld en het ‘bouwwerk’ werd met veel toewijding belangeloos uitgevoerd door de twee gepensioneerde K.Z.M, vaklieden: Tinus Hendriks en Driek Noten. Het werd een vierkant stenen kapelletje met aan de zijkanten een driekwart hoge steunbeer. Deze zijkanten zijn naar boven toe uitgebouwd en de kapconstructie is een zadeldak met rode pannen. Aan de voorkant is een bloembak gemetseld, die een geheel vormt met het kapelletje. Het geheel staat op een gemetselde fundering en is opgetrokken uit handvorm Rekemse stenen, die niet zijn gevoegd. De rondboognis is aan de binnenkant mooi afgezet met bladzink. De nis werd aan de voorzijde afgesloten met glas.

Voor het kapelletje werd een plantsoentje aangelegd bestaande uit eergazon met hierin aangeplant twee rijen taxus.

Het beeld is een prachtige Madonna met kind, gemodelleerd door de beroemde Limburgse priester-kunstenaar professor Jean Adams uit Ell en in hout gekapt door de Roermondse beeldhouwer Joep Thiessen (die ook het monument langs de Geuzendijk heeft gemaakt). Deze laatste overleed kort na het gereedkomen van het beeld.

De schepping van de Moeder met het Kind moet haar voorstellen als de Behoedster van de kinderen en hun moeders. Met Pinksteren in 1957 werd het beeld door rector Thijssen ingezegend in de kerk van Dorplein en werd het dorp aan Moeder Maria toegewijd.

Budel-Dorplein was toen nog een rectoraat en is pas in 1964 een zelfstandige parochie geworden zodat rector Thijssen toen pastoor Thijssen werd. Na de inzegening werd het beeld, op een tafeltje staand, in aanwezigheid van talloze kinderen en ouders in processie naar het kapelletje gebracht. Na het zingen van enige Marialiedjes werd het beeld in de nis geplaatst, die hierna werd afgesloten met glas.
Lees het hele verhaal en bekijk alle foto’s…

Jaarlijkse herdenking wapenstilstand WOI in België

Een filmpje uit 1918 (geen geluid!)

–          Franse vluchtelingen vanuit Molenbeersel naar Weert, vanaf 20 oktober 1918
–          Belgische vlag in Zeeuws-Vlaanderen, 20 oktober 1918
–          Gevluchte Duitsers komen aan in Vlissingen, november 1918

Natuurwandeling Kluis-Bever-Kluis Achel

Op zondag 17 november gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Deze keer wordt het de natuurwandeling Kluis-Bever-Kluis Achel.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf de parkeerplaats Blokker bij Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 17 november 09:30 – 12:30

Lezing Cultuurhistorische gebouwen in Cranendonck

De lezing in over Lucas Gassel was prachtig, we hopen dat u ook naar onze volgende bijeenkomst, in de vernieuwde Borgh, komt. Op dinsdag 26 november aanstaande organiseren wij daar de lezing
GEEN MONUMENTEN, TÓCH WAARDEVOL
Cultuurhistorische gebouwen in Cranendonck
door Jos Hüsken uit Eindhoven.

Bureau Hüsken en Zoon heeft in opdracht van de gemeente Cranendonck in 2018 een inventarisatie gemaakt van uitsluitend panden en bedrijfsgebouwen die in aanmerking komen voor het predicaat: “cultuurhistorisch waardevol”. Vervolgens hebben wij gedurende 2019 die gebouwen beschreven en cultuurhistorisch gewaardeerd.  

Door deze volledige scan van de gemeente Cranendonck hebben we nu een goed beeld van alle aanwezige cultuurhistorisch interessante objecten. De variatie aan architectuurstijlen in de gemeente is groot: van oude boerderijen tot uiterst moderne architectuur. De naam van architect Louis Neeskens kwamen we uiteraard vaak tegen. Maar de monumenten in de gemeente hebben wij niet bestudeerd en beschreven. 

In een kort tijdsbestek wil ik u de kenmerken van de relevante bouwstijlen laten zien en wat we daarvan in de gemeente Cranendonck aantreffen. Dat zal leiden tot een feest van herkenning. Wellicht wordt uw eigen pand ook nog op het scherm getoond.

Datum:                dinsdag 26 november 2019
Tijd:                      20.00-ca. 22.00 uur
Locatie:               Zaal ‘De Borgh’, Dr. A. Mathijsenstraat 15, Budel
Toegang:             Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Lees de hele convocatie…

 

De Levensboom, Marishof Maarheeze Het Hagelkruis 1A, 6026 BA Maarheeze

Kunstwerk: Bronskleurige polyester sculptuur van een boom met grote bladeren en menselijke figuren in de stam.

Kunstenares: Maria Ligia Malavolta

Plaatsing/ Onthulling: 15 september 2006
Deze levensboom is door Marishof en/of Stichting Land van Horne geplaatst.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van het bejaardenhuis Marishof in Maarheeze op 15 september 2006, werd ook de levensboom onthuld op de binnenplaats van Marishof en de Brinkhorst.
Kunstenares Maria Malavolta was speciaal van Brazilië overgekomen om haar eerste Europese kunstwerk te onthullen. Directeur Ger Peijs had haar gevraagd een levensboom te maken en die opdracht heeft ze uitgevoerd. Weliswaar met behulp van een paar mannetjes, die haar kleine boom hadden getransformeerd tot een grote, stelde ze. Haar levensboom beeldde het leven uit van geboorte tot volwassenheid. De ouderdom had ze weggelaten. Daarvoor stonden de bewoners van Marishof zelf symbool. Het kunstwerk dat zo’n meter of drie hoog is werd uitgevoerd in kunststof.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Bron: Grenskoerier dd. 20 sept 2006