Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 12 februari aanstaande om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal Bellevue, Maarheezerweg 1, te Budel. 

We proberen het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk te houden om de nodige ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom ook zijn aan deze convocatie de nodige stukken toegevoegd, zodat u die rustig thuis kunt doornemen en eventueel tijdens de vergadering aan de orde kunt stellen.
Agenda  (onder voorbehoud van wijzigingen):

  1. Opening en mededelingen;
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, 25 februari 2019 (vorig jaar toegezonden);
  3. Financieel jaarverslag over 2019 (zie bijlage 1);
  4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie;
  5. Secretarieel jaarverslag activiteiten 2019;
  6. Verslagen werkgroepen over 2019 (zie bijlage 2);
  7. Bestuurssamenstelling (zie hieronder);
  8. Geplande activiteiten 2020;
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting.Na het huishoudelijk deel kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten met elkaar. De koffie/thee bij binnenkomst is natuurlijk voor onze rekening, evenals het roggebrood met zult in de pauze. Het tweede deel van de avond presenteren wij twee korte ‘Films’ (ca. 30 min.)

Voormalig café-woonhuis ‘De Statie’ Stationsstraat 80, Maarheeze

Gemeentelijk monument: 1706/MH4
Bouwjaar: 1913
Tweelaags café-woonhuis uit 1913, blijkens geveltekst en gevelsteen. Het dak van de caféwoning is voorzien van een zadeldak. In de gevel detailleringen met pilaster, baksteenfries (verschillende gekleurde bakstenen), en sierankers. Element in de lintbebouwde structuur van belang. Markant door geveldetaillering. Cultuurhistorisch en sociaalhistorisch belang, straatbeeldtyperend.
In het begin was hier de hooi- en strohandel van Peeters (uit Weert) gevestigd. Het was één van de vele cafés en bedrijven die zich hier vestigden in de nabijheid van ‘de statie’, het in 1913 geopende station van Maarheeze (1913-1938). Na Peeters kwam het pand in handen van de familie Scheepers. Behalve café runden zij hier een transportbedrijf. Later werd het een service station. In de bijgebouwen achter het caféwoonhuis bevonden zich de laatste jaren een benzinestation en een kapsalon.
Jan en Trudie Scheepers hebben op 9 augustus 2017 hun laatste pilsjes getapt.
Een van de oudste cafés van Maarheeze is gesloten.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…..

Bidprentje van dokter Jan Raeven *Rucphen 14-8-1911 †Weert 26-1-1985

Jan Raeven werd op 14 augustus 1911 te Rucphen geboren als zoon van hoofdonderwijzer Jan Joseph Lambert Raeven en Maria Petronella Hubertina Beelen. Het gezin Raeven telde vier kinderen en verhuisde later van Rucphen naar Wamel in Gelderland.
Jan Raeven studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.
Hij huwde in 1940 Egberta Arntz en vestigde zich in hetzelfde jaar als gemeente-arts van Maarheeze in Soerendonk. Het echtpaar Raeven-Arntz woonde hier in het statige ‘Sneppenhuis’. Van daaruit oefende dokter Raeven gedurende zeventien jaar praktijk uit, waarna hij in 1957 in Maarheeze ging wonen. In 1965 vierde hij zijn zilveren artsenjubileum. In 1983 legde Raeven zijn praktijk neer.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Natuurwandeling ‘De Pan’ Hugten

Op zondag 19 januari gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Ze brengen een bezoek aan  de Pan op Hugten.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.

Rijksmonument De Witte Villa Hoofdstraat 104 6024AA Budel Dorplein

Rijksmonument 518880
Bouwjaar: 1898

Deze fabrikantenvilla is in 1898 gebouwd voor de directeur van de zinkfabriek te Budel-Dorplein, Emile Dor. Het pand dat zowel kenmerken heeft van het eclecticisme als van de Italiaanse Neorenaissance maakt onderdeel uit van het fabrieksdorp, zoals dat vanaf 1892 werd opgezet door de gebroeders Dor ten behoeve van de door hen opgerichte zinkfabriek.

Het is een tweelaags villa met een zadeldak gedekt met leien. Het gebouw heeft, in tegenstelling tot de meeste andere gebouwen in Dorplein, gevels met witgeverfde sierpleister (overhoekse tegels), pilasters, versierde raam- en deuromlijstingen. Binnen heeft het gebouw terrazzovloeren met siermotieven. In het gebouw was ook veel van marmer verwerkt, dat jaren geleden door de leegstand, vooral door baldadigheid, veel heeft geleden. Aan de voorkant bevindt zich een rijk bewerkt smeedijzeren sierhekwerk met ingang. Dit sierhek is rond 2000 gerenoveerd.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…
Bekijk het filmpje van jan Jansen

Grenspalen tussen de Baronie van Cranendonck en de Baronie van Hees en Leen (1762-1765)

In 1997 ontstond door de fusie van Maarheeze en Budel de gemeente Cranendonck. Deze grenst in het noorden aan eveneens toen gevormde gemeente Heeze-Leende. Op een klein deel van de grens tussen deze gemeenten na, is de grens tussenbeide sinds eeuwen aangegeven met historische hardstenen grenspalen met aan de ene zijde het opschrift ‘BARONIE VAN CRANENDONK’ en aan de andere kant ‘BARONIE VAN HEES EN LEEN’. Op twee daarvan is bovendien het jaartal 1765 uitgehouwen. Uit archiefstukken  in het rijke archief van de Nassause Domeinraad blijkt, dat de meeste van deze palen in november van het jaar 1762 werden geplaatst. Deze Raad, officieel meestal ‘Raad en Rekenkamer’ geheten, beheerde in naam van de Prins van Oranje diens uitgestrekte bezittingen, waaronder Cranendonck. Het stuk kunnen we beschouwen als een proces-verbaal van de plaatsing van de in totaal negen grenspalen en, ter aanduiding van het verloop van de grenslijn, van tussenliggende berkenbomen en aardhopen voor zover het terrein dit toeliet.
1. Paal aan de Kattenput (GC354QV) 1762
2. Paal De Wriszak (GC354RQ) 1762
3. Keiepaal (GC356QZ) 1765
4. Jan Ottenpaal (GC354Q1); replica
5. Raadbroekpaal (GC34HJD) 1765
6. Verdwenen Paal (GC356TQ)
7. Paal Van Hoeck (GC34T64) (1762)
8. Paal aan de Pan (GC34P86) (1762)

Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s….