Villa Cranendonck (‘kasteeltje’) Cranendonck 1, 6027 RK Soerendonk

Gemeentelijk Monument 1706/SD1
De hoeve die nabij het middeleeuwse kasteel Cranendonck (zie de reconstructie achter dit gebouw) stond, werd in 1899 afgebroken en vervangen door een villa; het huidige kasteeltje. 1915 kocht de Roermondse rentenier A.S.J. Cloquet het landgoed en vestigde zich in de villa, die hij in 1917 verfraaide met een torentje. De gemeente Soerendonk (met de dorpen Soerendonk, Sterksel en Gastel) werd in 1925 ondanks lange en hevige protesten met  de gemeente Maarheeze samengevoegd. In 1938 werd het landgoed Cranendonck van Cloquet openbaar verkocht. Het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Maarheeze zag haar kans schoon en kocht Cranendonck aan voor in totaal f 81.550.
De landbouweconomische motieven (grondgebrek werkverschaffing) wogen hierbij het zwaarst. Daarnaast wilde men strijd tussen Maarheeze en Soerendonk over een nieuw gemeentehuis voorkomen door de villa Cranendonck, precies tussen beide plaatsen gelegen, hiertoe te verbouwen en in te richten. Daarbij zijn onder andere de wapens van beide gefuseerde gemeenten in de torengevel aangebracht. Eind 1940 werd de door architect Roffelsen uit Helmond tot het raadhuis verbouwde villa in gebruik genomen. Hiermee was het bestuurlijk centrum van de omliggende plaatsen weer op een eeuwenoude vertrouwde plaats teruggekeerd.
Na de gemeentelijke herindeling van 1997 waarbij de huidige gemeente Cranendonck ontstond, werd dit raadhuis weer verlaten.

Op dit ogenblik wordt het kasteeltje gebruikt als trouwlocatie. De omgeving en de contouren van het oude kasteel maken de omgeving tot een geschikte plek voor een wandeling of als tussenstop tijdens een fietstocht. Het kasteeltje is gelegen aan Cranendonck 1, Soerendonk.
Lees het hele verhaal artikel….

Kunstwerk ‘De Molensteen’ Molenstraat 14 6026CM Maarheeze

Kunstwerk: ‘Molensteen’ ter herinnering aan de bergmolen van Maarheeze
Ontwerper: Broer van Hal
Plaats: Molenstraat Maarheeze.
Onthulling: 15 maart 2003

Vlakbij deze plek heeft ooit een molen gestaan, waarnaar de Molenstraat is vernoemd. Een van de molenstenen heeft jarenlang bij een van de bewoners van de Molenstraat in de tuin gelegen. Op een gegeven moment wilde deze hem kwijt en stelde voor er iets mee te doen dat zou herinneren aan de molen die vroeger daar had gestaan. Hij schonk de steen aan de gemeente en Broer van Hal ontwierp dit monument.
Lees het hele artikel en bekijk ook de foto’s van de oude molen…

Carnavalskunstwerken

Kunstwerk: ‘De Buulder Bok’ Markt 28 Budel
Kunstenares: Netty Govers uit Budel

Dit beeld staat symbool voor de plaatselijke carnavalsvereniging “De Buulder Buk” van Budel.
Het beeld is geplaatst in 1998 ter gelegenheid van het 44-jarig jubileum van de carnavalsvereniging ( “de Buulder Buk” ) bij het gemeentehuis in Budel. Later is het beeld verplaatst naar het Schepenhuis. Een replica van dit beeld wordt tegenwoordig door “de Buulder Buk” gebruikt als hoogste onderscheiding voor verdiensten:
“De Gouden Bok”
Lees het hele artikel…
Kunstwerk: ‘De Muus’
Kunstenares: Danielle Coeterier uit Heeze

Dit beeld is het symbool van de plaatselijke carnavalsvereniging ‘De Muuzevangers’ uit Maarheeze.
Het is geschonken door deze carnavalsvereniging aan de gemeenschap van Maarheeze als dank voor 44 jaar carnaval in Maarheeze, want dankzij alle carnavalsvierders wordt carnaval levend gehouden in Maarheeze.
Het is op 28 februari 2014 onthuld op de hoek van de Stationsstraat en de Smits van Oyenlaan.
Lees het hele artikel…

Kunstwerk De Toeters,
Kunstenaar: Jorrit de Kort
Op zaterdag 13 juli 2019 werd voorafgaand aan de opening van de jaarlijkse kermis in Budel Schoot, het kunstwerk onthuld worden dat  CV de Toeters heeft laten maken ter gelegenheid van hun 66-jarig bestaan. Het door kunstenaar Jorrit de Kort (Beeldentemmers) ontworpen object heeft een mooie plaats naast de ingang van de Reinder gekregen Grootschoterweg.
Lees het hele artikel…

14 juni 2020 14e Brabants Dialectenfestival in Lieshout

Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op zondag 14 juni, voor de 14e keer.
Elk festival heeft een thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe – ’t moeilijkste um te kriege – ’t koiste um te verlieze”
Traditiegetrouw begint het festival met de jeugdmiddag. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Lieshout en Mariahout maken op een interactieve manier kennis met het Brabants dialect.
Op zaterdagavond is om 20.00 uur in het Dorpshuis De avond van de schrijfwedstrijd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor dialecttoneel en zang, maar vooral voor de liedjes, gedichten en verhalen die zijn ingestuurd door de deelnemers aan de schrijfwedstrijd. Dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende tekstsoorten, licht de jury hun keuze toe en worden de dialectpenningen uitgereikt. Maar er is ook een dialectquiz en er wordt opgetreden door o.a. Stijn van de Ven. De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die in dialect geïnteresseerd is.
Op zondag is dan de dag van het festival: op diverse podia – binnen en buiten in het centrum van Lieshout –  wordt door diverse Brabantse artiesten opgetreden. Aan de bezetting van de podia wordt nog hard gewerkt. Er zijn ook kraampjes met Brabantse artikelen en voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Het festival wordt geopend om 13.00 uur en sluit om 18.00 uur.
Bij slecht weer wordt het hele festival naar binnen verplaatst.
Een nieuw onderdeel is dit jaar de singer-songwriterwedstrijd die samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Jongeren van 15 tot 25 jaar met schrijf- en zangtalent worden uitgenodigd hieraan deel te nemen door een lied in te zenden.
Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl

Het bidprentje van vroedvrouw Josefien de Kever

Josefien de Kever werd op 4 juni 1923 geboren als dochter van Desiré Louis de Kever en Gertrudis Penders; ze was de enige dochter in het zes kinderen tellende gezin De Kever. Vader De Kever was rijksveldwachter in het Zuid-Limburgse dorp Wijlré. Na de lagere school ging Josefien naar de Mulo bij de zusters in Wittem. Daarna koos ze voor het kloosterleven bij de Franse zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In 1946 legde ze de kloostergeloften af. Bij de zusters volgde ze de verpleegstersopleiding waarna ze in 1951 uitgezonden werd naar de missie, naar Belgisch Congo. In 1960 keerde Josefien terug naar Europa waarna ze in Heerlen aan de opleiding tot vroedvrouw begon. In 1970 kreeg zuster De Kever een aanstelling als ‘vroedvrouw’ voor Budel en Maarheeze. Ze zegde in 1974 het kloosterleven vaarwel en ging in de Meidoornstraat wonen.
Als vervoermiddel had ze een groene DAF-33. Iedereen kende dat groene autootje; als die ergens voor de deur stond, dan wist iedereen wat er aan de hand was. Na achttien jaar en na ruim 3000 bevallingen ging zuster De Kever in 1988 met pensioen. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot ereburger van Budel. Zuster Josefien de Kever overleed op 23 december 2014 in verzorgingshuis Marishof in Maarheeze. Zij werd 91 jaar.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Historie Stoomzuivelfabriek Sint Antonius Maarheezeweg Budel (1914-1966)

Stoomzuivelfabriek St. Antonius

Begin 1986 werd de oude stoomzuivelfabriek, beter bekend als “Het Boterfabriek”, althans wat er nog van over was, na een langdurige leegstand en brand, afgebroken en is op dezelfde plaats een nieuw gebouw verrezen. Bij de afbraak is de aloude gipsen St. Antonius-gedenksteen gespaard gebleven en teruggezet in de voorgevel van het nieuwe gebouw.

De oude Stoomzuivelfabriek aan de Maarheezeweg in Budel in bedrijf (ca. 1915).Lees het hele verhaal en bekijk alle foto’s…

Oranjeoptocht Budel 19??

De foto van de maand is een foto van de oranje optocht in de jaren 60??
Kinderen versierden hun fiets of liepen versierd mee in de optocht.
Op de achtergrond zien we nog de oude vetsmelterij (Nu Verspaandonk mode). Wie kan zich dat nog herinneren? Graag reageren.

Natuurwandeling naar De Malpie

Op zondag 16 februari gaan de natuurvrienden van heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ wandelen. Ze gaan naar natuurgebied De Malpie in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft.
Dit gebied, beheerd door Staatsbosbeheer herbergt vele grote en kleine vennen in het landschap waarin bosgebied overgaat in heidevelden en andersom. In het afwisselend gebied broeden veel soorten moeras- en bosvogels.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9.30u vanaf de parkeerplaats voor Blokker bij het Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom!