‘t Kerkepaadje in Budel Tussen De Wieken en de Molenstraat

Het oorspronkelijke pad lag tussen de Gastelseweg en de Molenstraat, met extra aftakking naar de Molenstraat. Het pad is onverhard en een klein deel van klinkerbestrating voorzien. Het pad wordt begrensd door een zeer fraaie en oude, mogelijk 150-200 jaar, haag van beuk, haagbeuk en liguster. Het lag in het open gebied tussen de lintbebouwde straten van Molenstraat, Marktstraat, Markt, Kerkstraat en Gastelseweg met veelal oude perceelscheiding en hagen.

Het pad bestaat deels nog onder de officiële naam: ’t Vrijerspaadje. De rest bestaat niet meer. Het wordt overigens in de volksmond ook wel het Koeienpaadje genoemd. (Benaming door de basisschooljeugd door het verbodsbord verboden voor vee dat hier vroeger stond)
Zoals vermeld liep dit pad door tot de Gastelseweg. (nu tot de Wieken)
In het midden was een splitsing: Een deel liep langs smederij Rooijakkers en het huis van de familie Kwaspen tot de Molenstraat (dit deel is vervallen)

Het andere deel kwam bij de winkel en maalderij van Jansen uit op de Molenstraat (Dit deel bestaat nog gedeeltelijk aan een kant afscheidingen van tuinen)
Lees het hele artikel…

Nieuwe Aa-kroniek verschenen

Deze week verscheen het nieuwe nummer van het tijdschrift de Aa-kroniek, uitgave van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’. Sinds het verschijnen van het eerste nummer van deze jaargang is de wereld geheel veranderd. En hoewel het openbare leven langzaam weer op gang wordt gebracht, weet niemand wat ons te wachten staat. We kunnen niet in de toekomst kijken, en misschien is dat maar goed. We kunnen wel in het verleden kijken en dat doen we met dit nieuwe nummer, dat ondanks de beperkingen weer geheel gevuld is met boeiende bijdragen die in deze moeilijke tijd hopelijk voor aangename momenten bij u kunnen zorgen.

Van Buul tot Mares
In het eerste artikel, van de hand van Annie Staals-Jacobi, lezen we over de geschiedenis en huidige bewoners van de Hoeve Zoerendonck anno 1789 in Soerendonk.
Giel Stollman vond interessante informatie over een rel tussen de socialistische en katholieke pers over de omstandigheden in en om de zinkfabriek in Dorplein anno 1929.
Janus van Zon, een van de vaste bezoekers van onze Heemkamer, haalt in de derde bijdrage in dit nummer herinneringen op aan zijn jeugd en verdere leven in de Broekkant in Budel.
In hun serie over Budelse smeden verhalen Theo Martens en Tinie Vlassak over de geschiedenis van de smederij van de familie Kosman in Budel.
De vondst van een dertiental processen-verbaal uit de Tweede Wereldoorlog leverde nieuwe gegevens op over de crash van een geallieerde bommenwerper: Jac. Biemans maakte daarom een vervolg op zijn eerdere artikel.

Wilt u ook een exemplaar?
Ook dit nummer is weer ruim voorzien van vele tientallen niet eerder gepubliceerde afbeeldingen. Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt, verkrijgen voor € 3,50 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Klik hier voor meer informatie…

Overblijfselen van middeleeuws Budel ontdekt

Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden op een terrein aan de Hanendijk in Budel sporen uit de twaalfde en dertiende eeuw gevonden.
Op het perceel hebben minstens twee gebouwen gestaan, waaronder een grote boerderij en een bijgebouw.
Jan Jakobi van heemkundekring De Baronie van Cranendonck volgt het archeologisch onderzoek op de voet. Hij is enthousiast over het resultaat. ,,Het helpt ons om het complete verhaal over de ontwikkeling en bewoning van Budel te vertellen. We hebben altijd gedacht dat dit gedeelte van het dorp landbouwgebied is geweest, maar die aanname klopt dus niet”, aldus De Budelnaar.
Lees het hele artikel van Roy de Leijer in het ED…

Natuurwandeling Hugterheide 21 juni

Op zondag 21 juni, als de zomer juist een dag oud is, gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Nadat twee wandelingen niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus gaan we, met in achtneming van de beperkingen, proberen hoe het wandelen onder dat regime bevalt.

De beperkingen zijn
1 het niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt.
2 Verder gaan we achteraf niet gezellig samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Hugterheide. In tegenstelling tot wat zijn naam suggereert is het een overwegend naaldbos dat de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen~Broek vormt.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

We starten de wandeling even later aan het einde van de Fazantlaan in Maarheeze.

Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!

Boerderij Kerkstraat 5 6026 RT Maarheeze

Boerderij Kerkstraat C18 (nu Kerkstraat 5) Met daarvoor het voormalige raadhuis in 1937 Collectie J. Biemans, ‘s Hertogenbosch

Rijksmonument 26324
Bouwjaar 1779
De voormalige boerderij Kerkstraat 5 in Maarheeze maakt deel uit van de groep historische gebouwen rond de kerk. De oude boerderijen en woonhuizen Kerkstraat 5-7-9 zijn, net als kerk, oude kerkhof, pastorie en voormalige klooster/school en omgeving beschermde monumenten. Dit stukje wordt wel eens ‘oud Maarheeze’ genoemd. Het is door de verhoogd en dwars door het dorp gelegen snelweg A2 gescheiden van het nieuwere deel van Maarheeze.
Lees het hele artikel…

Bidprentje van pastoor Wilhelmus Thijssen, (rector en pastoor van Dorplein) *Zijtaart 31-3-1914 – †Budel 11-4-2007

Willem Thijssen werd geboren te Zijtaart op 31 maart 1914 als zoon van Antonius Thijssen en Maria van Lieshout; het gezin telde acht kinderen. Na zijn priesterstudie werd hij in 1939 door bisschop Diepen tot priester gewijd. Daarna was hij kapelaan in Deest en in Tilburg. In 1950 werd Willem Thijssen benoemd tot rector van Dorplein. Het rectoraat behoorde toen nog tot de parochie O. L. Vrouw Visitatie van Budel. Zus Marie Thijssen werd zijn huishoudelijke hulp. Marie is haar broer altijd trouw gebleven; de mensen van Dorplein kenden haar als ‘Marie van de pastoor’. Onder leiding van rector Thijssen kwam in 1952 de Sint-Josephkerk van Dorplein tot stand. Toen de kerk in 1963 door het bisdom Den Bosch overgenomen werd van de Zinkfabriek, werd rector Willem Thijssen benoemd tot pastoor van de parochie Dorplein.
Lees het hele artikel…

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Harry de Laat

Vanmiddag,  zondag 7 juni werd ons bestuurslid Harry de Laat totaal verrast door de komst van locoburgemeester Frans Kuppens van de Gemeente Cranendonck.  Hij deelde Harry mede dat het Zijne Majesteit had behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een kwalificatie die het Kapittel voor de Civiele Orden omschrijft als: ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.’
Eigenlijk had dit weekend het feest moeten losbarsten voor de 50e editie van het Ledub-volleybaltoernooi. Harry was vanaf het prille begin betrokken bij het toernooi, dat zich mede dankzij hem heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. Een halve eeuw lang zette Harry zich in voor de vereniging, als lid, penningmeester en vrijwilliger.

Harry staat voor anderen klaar, op de eerste plaats voor zijn vrouw Lenie.  Vele jaren zette hij zich in voor buurtvereniging De Heikant in Budel en na zijn jarenlange loopbaan in het onderwijs werd hij actief bij onze Heemkundevereniging ‘De Baronie van Cranendonck’.

Hier komt zijn affiniteit met ICT goed van pas, en verzorgt Harry onder andere de website en social media van de vereniging. Sinds dit jaar is hij bovendien penningmeester van de kring. Daarnaast doet hij vele andere hand- en spandiensten voor de vereniging. De tijd die over is besteedt hij graag aan zijn drie kleinkinderen.

Vanwege de coronamaatregelen kon het lintje helaas niet worden opgespeld. Hier wordt op een later moment nog een mooie gelegenheid voor georganiseerd.

Het bestuur van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ feliciteert Harry van ganser harte met deze zeer verdiende onderscheiding! We hopen nog vele jaren zo prettig met je samen te werken!

Historie Natuurbad hotel ‘De Arend’ aan De Kleine Bruggen nabij de Aa, Soerendonk 1962-1969

De foto is gemaakt door de buurman van Hotel ‘De Arend’ aan de Budelse Markt, fotograaf Kees Walravens. Deze was bedoeld als reclame voor het aantrekken van gasten voor het hotel. Het natuurbad was dan ook alleen bestemd voor hotelgasten van ‘De Arend’. Het lag mooi verscholen tussen het groen, aan alle zijden omgeven door een grasrand om op te zonnen of gewoon te liggen. Het heeft gefunctioneerd van 1962-1969.

Zoals in die tijd gebruikelijk, werd een al of niet gegraven vijver al gauw als zwembad betiteld. Het was vaak ook zuiver water door de filterende werking van de ondergrond, zand.
Door de tekst wordt U meteen misleid want het natuurbad was niet gelegen in Budel, maar in Soerendonk nabij de grens met Maarheeze. Het werd gevoed door grondwater en stond in verbinding met het water van de Aa. Het lag links van de weg net over de Aa, gaande van Soerendonk naar Maarheeze. Een 150 meter achter de brug liep een weggetje naar links dat na plusminus 100 meter eindigde bij het natuurbad, afgeschermd van de openbare weg door groene aanplant.
Het is nu een natuurgebied.
Lees het artikel en bekijk alle foto’s….

Kadasterkaarten 1832

Onze heemkundekring werkt aan de reconstructie van de kadasterkaarten en het verloop van de percelen vanaf 1832 (het jaar dat alle percelen en eigenaren werden geregistreerd)  van de gemeenten Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel.

Met een klik op deze link komt u op de kadasterkaart van Budel,
Maarheeze of Soerendonk en Gastel van 1832
.

Deze bestanden zijn vanaf heden ondergebracht op een gezamenlijke server van de deelnemende heemkundekringen.

Bij inzoomen kan men op elk perceel klikken en de eigenaar in 1832 achterhalen.