Dr. Antonius Mathijsen (1805-1878) De uitvinder van het gipsverband

Collectie Jac. Biemans

Dr. Anton Mathijsen is wel de bekendste Cranendoncker die we kennen. Hij was een Nederlands militair geneeskundige die internationaal vermaard werd om de uitvinding van het gipsverband.
Antonius Mathijsen werd op 4 november 1805 te Budel geboren als zoon van de chirurgijn Lodewijk Mathijsen. Nadat hij de lagere school te Budel en de Latijnse school te Weert had bezocht, begon Mathijsen zijn medische studies omstreeks 1823 aan het militair hospitaal te Brussel. In 1928 volgde zijn aanstelling tot officier van gezondheid 3e klas en maakte hij als zodanig in 1831 de 10-daagse veldtocht mee. In 1837 promoveerde Mathijsen tot dokter in de genees- en heelkunde aan de universiteit van Giessen (Dld). In 1851 deed Dr. Mathijsen te Haarlem een opzienbarende nieuwe uitvinding, namelijk een bruikbaar gipsverband. Dit gipsverband deed snel opgang , mede door de activiteiten van een aanvankelijk bevriende arts te Venlo, P. van de Loo, en vond allerwege grote bewondering en daadwerkelijke toepassing. Dr. Mathijsen verkreeg vele nationale en internationale onderscheidingen van staatshoofden, militaire instanties en geneeskundige genootschappen. Op 1 april 1868 werd Dr. Mathijsen in rang luitenant-kolonel-arts van het Nederlandse leger gepensioneerd, waarna hij terugkeerde naar Budel. Aangezien Dr. Mathijsen ongehuwd was gebleven, nam hij zijn intrek bij zijn zuster, die in 1875 naar Hamont verhuisde. Ook Dr. Mathijsen verhuisde toen naar Hamont, alwaar hij op 15 juli 1878 overleed en begraven werd.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Natuurgebied Hugterheide Maarheeze

Het natuurgebied Hugterheide is een gebied met overwegend naaldbos. Het vormt de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen-Broek.
Rond 1900 lag hier een bultige heide met stuifzandkopjes. Kort daarna werd het heuvelachtige gebied beplant met naaldhoutsoorten zoals de grove
den en Europese lariks. Gelukkig is er het reliëf daarbij niet verstoord.
Bij aankoop in 1979 besloot Brabants Landschap het saaie productiebos om te vormen naar een natuurlijk en aantrekkelijker bos.
Gekozen is voor het geïntegreerde bosbeheer, waarbinnen natuur, recreatie en houtproductie even belangrijke functies zijn. In de bosvakken zijn open vlakken gekapt van ongeveer 40 bij 50 meter. In deze zogenaamde ‘verjongingsgaten’ komen bijzondere vogels tot broeden, zoals houtsnip, kruisbek en goudvink. Na een aantal keren kappen is de vogelstand rijker geworden met soorten zoals: de boompieper, havik, bosuil, kuifmees, boomklever, geelgors en zwarte mees.
Het gebied grenst aan in het oosten aan het Weerter bos en loopt in het zuiden over in de Weerter- en Budeler bergen. Deze gebieden zijn tegenwoordig  verbonden met een natuurbrug over de A2.
Bijzondere objecten of zeer nabij de Hugterheide zijn:
– Het Grenskerkmonument in het Weerterbos.
– Een uitkijktoren bij de Grashut in het Weerterbos
– In een omheind gebied zijn edelherten uitgezet (Samenwerking Brabants en Limburgs landschap)
– Grenspaal de oude Meulenstat langs het Sterksels kanaal. Op de grenspunt van de gemeenten Cranendonck, Someren, Weert.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Kunstwerk ‘D’n Bloazer’, De Borgh Dr. Anton Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Beeld: Stenen beeld van een uit kubistische vlakken opgebouwde tubaspeler
Kunstenares: Netty Govers-Lammers (*Eindhoven 1951 – †Budel 2017)
Onthulling: ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van Harmonie EMM op 16 maart 1997
Historie.
In 1921 werden twee reeds bestaande fanfares  ‘Mutua Fides’ en ‘De Volharding’ samengevoegd tot de nieuwe Harmonie ‘Eendracht Maakt Macht’, kortweg EMM.
In 1996 vierde de harmonie haar 75-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid werd ook de eerste Buulse Proms georganiseerd en een eerste CD uitgebracht.
De toenmalig dirigent en initiatiefnemer Jan Koolen vroeg aan Netty of ze een ontwerp wilde maken voor de CD-hoes. Zo geschiedde. Daarna vormde dit ontwerp de inspiratie voor een uitvoering in 3-D. Deze sculptuur werd “D`n Bloazer” genoemd. Financiën voor een bronzen beeld waren er niet. Reden waarom werd gekozen voor een uitvoering in marmergranulaat. Netty nam samen met haar echtgenoot de technische uitvoering hiervan voor haar rekening.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s….

Hof van Holland, Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze

Geen monument, wel monumentaal!
Het historische café-restaurant (voorheen ook logement) ‘Hof van Holland’ (Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze) is een rijk pand, mogelijk uit 1734. Het werd mogelijk als ‘teutenhuis’ gebouwd. Van de kopse, in- en uitgezwenkte gevels heeft de oostelijke (de gevel met de hoofdingang) duivenopeningen.

Het Hof van Holland lag op een knooppunt van wegen: aan de noord-zuid lopende rijksweg Eindhoven-Weert die kruiste met de oost-west lopende dorpsstraat die het dorp verbond met Someren/Sterksel en Soerendonk/Budel. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd een nieuwe rijksweg aangelegd achter het Hof van Holland. De oude rijksweg (hier: Leenderweg en Weerterweg) verviel tot een (inter)lokale weg. Ook de klandizie voor ‘Het Hof’ nam af. Dat werd nog erger toen de verbrede rijksweg rond 1970 bovendien ongelijkvloers aangelegd over een viaduct midden in het dorp.

In de negentiende eeuw was er een postwagendienst tussen Weert en Eindhoven. Vaste stopplaatsen aan de route waren er te Maarheeze, Geldrop en Stratum. In Maarheeze werd onder meer van paarden gewisseld. De rit werd uitgevoerd per vierwielige, met twee paarden bespannen wagen en behalve post konden met die wagen telkens zes personen worden vervoerd. Pleisterplaats was het Hof van Holland, waar in de vroegere schuur een aparte ruimte was afgescheiden voor de voerlui, direct aansluitend aan de paardenstal.
Lees het hele artikel…

Gelukzoekers UIT ONZE GRENSSTREEK EEN DOCUFICTIEFILM OVER 400 JAAR TEUTENHANDEL IN DE KEMPEN

Reserveer nu al je filmtickets!

Hoewel iedereen in de Kempen vast wel eens gehoord heeft van een teut, zijn er slechts weinigen die de juiste toedracht kennen. Een authentiek, maar nog steeds bijzonder actueel stuk van onze lokale geschiedenis mag volgens de makers van de film niet verloren gaan. Bestel nu al je filmtickets en kom op een amusante manier kennis maken met het teutenverleden in jouw omgeving en wek de geschiedenis weer tot leven!

zie: https://www.gelukzoekersdefilm.be/ 

Natuurwandeling Groote Peel, Ospel 19 juli

Op zondag 19 juli gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Nadat twee wandelingen in april en mei niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus hebben ze vorige maand de draad weer opgepakt, met in achtneming van de volgende beperkingen:
1 ze gaan niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt eventueel in colonne.
2 Verder gaan ze achteraf niet samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Groote Peel bij Ospel, de meest zuidelijke begrenzing van het hoogveengebied van de Noordwest-Europese laagvlakten.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).
Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.
Lidmaatschap van de Heemkundekring is niet vereist maar strekt wel tot aanbeveling.
Tot zondag!
Voor meer foto’s: Klik hier!

Grensmonument aan de Geuzendijk Geuzendijk 6021 PV Budel

Dit monument werd geplaatst op 21 juni 1952 bij het openstellen van de gereedgekomen verharde weg Meemortel  (Budel)-Geuzendijk (Weert).
Het geeft de grens aan tussen de gemeenten Budel en Weert en daarmee dus tegelijk tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg. De afbeeldingen verwijzen naar de plaatselijke historie.
Het is een rijk gebeeldhouwde vierkanten zuil bestaande uit vier zijden, elk met twee taferelen die zich op of nabij de Geuzendijk hebben afgespeeld:
Aan de voorzijde, met daarop ook de naam ‘GEUZENDIJK” en het jaar van oprichting 1952 is op het bovenste tafereel de verklaring van die straatnaam te vinden. Een thema uit de kerkgeschiedenis van de streek: protestanten (‘geuzen’)  uit Weert die na de Vrede van Munster in 1648 in Budel bij de hervormde predikant ter kerke gingen. Daaronder Weerter katholieke geestelijken die na de komst van de Fransen in 1795 naar Brabant vluchtten met hun geloofsgenoten die hier ter kerke gingen.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Bidprentje van grimeur Jan van Cranenbroek, alias ‘Jan van Friedte’, *25-05-1920 Budel – †31-10-2009 Budel

Jan van Cranenbroek was een bekend dorpsfiguur in Budel. Daarenboven was hij als grimeur een geliefd en gewaardeerd persoon in héél Cranendonck. Jan had een speciale band met Sinterklaas. Hij zorgde ervoor dat de intocht van de Sint en zijn Pieten in Budel (en Soerendonk) altijd tot in de puntjes verzorgd was. Jan zorgde eveneens voor de garderobe van de Goedheilig Man en zijn knechten. Ook toneelverenigingen, buurtverenigingen en carnavalsclubs deden vaak een beroep op de grimekunst van Jan. Toen hij ouder werd, verzamelde Jan een groep vaste medewerkers om zich heen die na zijn overlijden zijn werk hebben voortgezet.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

R.K. Parochiecentrum ‘De Goede Herder’ Kerkstraat 27 6021CH Budel

Gemeentelijk monument  1706/Bu7
Gebouwd in 1866 in opdracht van pastoor Timmermans.
Het gebouw werd gerestaureerd een aangepast in 1968 en een algehele restauratie met herindeling volgde in 2012.
Deze pastorie werd gebouwd als opvolger van de pastorie in de Nieuwstraat en staat recht tegenover de kerk.

Karakteristiek

Het betreft hier een tweelaagse pastorie onder schilddak met aanbouw.
Centraal op het dak het klokkentorentje. Pand met 5 traveeën en centrale ingang. Verhoogde entree d.m.v. een bordes, met aan weerszijden fraai smeedijzeren sierafscheiding. Metselwerk in staand verband.

Het gebouw maakt onderdeel uit van een cluster kerkelijke gebouwen. Het gebouw is heel massaal met zijn vele ruimtes, grote kelder en kolossale zolder met origineel gebint. Op het terrein achter de pastorie bevindt zich een grote houten tuinschuur  waarin een werkplaats en inpandige garage. Het totale terreinoppervlak bedraagt  ca.  40 are.
Lees het hele artikel…