Fantastisch opbrengst Rabo ClubSupport

Op 17 oktober ontvingen wij via de Rabobank bericht dat Onze heemkundekring maar liefst 529,64 euro ontvangt. Dit is de opbrengst van de Rabo ClubSupport actie 2022. Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedankt!!!

Lezing: DE FRANSE TIJD IN BRABANT, 1794-1813 op woensdag 19 oktober gaat niet door

Helaas heeft onze gastspreker corona opgelopen en daarom gaat de lezing op woensdag 19 oktober in Soerendonk niet door. Op deze plek kondigen we aan wanneer het weer wel kan. We danken u voor uw begrip.

Lezing: DE FRANSE TIJD IN BRABANT, 1794-1813

Lezing door drs. Simon F. van Wetten uit Gemert op woensdag 19 oktober vanaf 20.00 uur in Gemeenschapshuis Den Donck, Van Schaiklaan 1 te Soerendonk.

In het najaar van 1794 begon voor Brabant de “Franse Tijd”. Wellicht markeert een briefje van de Franse generaal Salme de sprong van de oude naar de nieuwe tijden. Salme leidde de Franse troepen die via de oostelijke helft van Brabant hun weg naar het noorden zochten. Het bedoelde briefje schreef Salme vanuit het kasteeltje van Beek en Donk, dat hij had ingevorderd en vervolgens inrichtte als hoofdkwartier. Dat de Franse generaal juist in dit mooie slotje wenste te resideren, geeft al aan waar de Fransen voor kwamen: het uitdragen van de revolutie. Dan kun je namelijk zonder gewetenswroeging kasteeltjes inpikken van zo’n nietsnut als een edelman. MAAR: in zijn brief excuseerde Salme zich voor de plunderingen waaraan een aantal van zijn soldaten zich had schuldig gemaakt. Dat was absoluut niet “de intentie der Franschen, oorlogende tegen den tyrannen”. Zulke soldaten waren de naam der Fransen niet waardig en zij zouden daarom in het openbaar worden geëxecuteerd. Iedereen werd uitgenodigd naar dit spektakel te komen kijken, met als achterliggende gedachte dat de Brabanders zo met eigen ogen konden zien dat de bedoeling der Fransen een goede was!

Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde? Alles!! En ook nog in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. Of het nu ging om de tot dan toe onderdrukte positie van de Brabanders of om de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke processies of het optrekken der schuttersgilden, de verplichting tot het kopen van zout in een staatswinkel en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid ineens de regelende factor.

Voor genealogen komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid zóveel gegevens op allerlei papieren en overzichtsstaten deed belanden, dat wij de levensgeschiedenis van onze voorouders in de Franse Tijd met felle kleuren kunnen schilderen.

De Franse Tijd vormde dus in heel veel opzichten een breuk met het verleden. De Brabantse mensen zullen destijds met verbazing alle veranderingen hebben aanschouwd. Als u die verbazing óók wilt voelen, kom dan luisteren en kijken naar wat er deze avond over het voetlicht wordt gebracht.
Simon van Wetten (Amsterdam, 1955) woont al sinds 1974 in Gemert (welbewust teruggekeerd van Amsterdam naar zijn familie-stamplaats), is historicus, afgestudeerd in Nijmegen op de rechtspraak in de Franse Tijd. Hij was parttime schoolleider van een middelbare school in Helmond en verder parttime archiefmedewerker, publicist en filmmaker.

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Den Donck, Van Schaiklaan 1, Soerendonk
Entree: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

 

Wandelen in natuurgebied De Malpie op zondag 16 oktober 2022

Op zondag 16 oktober gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen in natuurgebied De Malpie in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft.

Dit gebied van ongeveer 400 hectaren is in bezit van de gemeente Valkenswaard en bestaat uit heide en vennen en veel productiebos. De aanwezigheid van sommige vennen hangt samen met het nabije Dommeldal, andere zijn aangelegd en werden als visvijvers gebruikt. De Dommel stroomt dwars door het gebied langs heide en beemden. Het beekdal, waarin de meest zanderige bodem afwisselt met venige en lemige plekken, vormt een vloeiende overgang naar de laaggelegen dekzanden van de eigenlijke Malpie. Bij de noordelijke ingang van het gebied staat aan de rivier de Venbergse Watermolen.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!

Bidprentje van pastoor J. van der Vleuten

Pastoor Jan van der Vleuten (*1 november 1901 te Best †20 december 1974 te Rotterdam) was gedurende 25 jaar pastoor van de parochie Sint Gertrudis van Maarheeze, van 1949 tot 1974.
Jan van der Vleuten werd in Best geboren op 1 november 1901 als zoon van Adrianus van der Vleuten en Joanna Maria de Wert. Vader Van der Vleuten was hoofd der school in Best. In 1916 ging Jan als student naar het Klein Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel en in 1918 naar het Groot Seminarie in Haaren. Na zijn priesterwijding in 1928 was hij in enkele parochies kapelaan tot hij in 1949 benoemd werd tot pastoor in Maarheeze als opvolger van pastoor Grips. Pastoor Van der Vleuten had een zwakke gezondheid, maar aanvaardde zijn benoeming toch omdat Maarheeze op dat moment maar een kleine parochie was. In de volksmond noemden zijn parochianen hem ‘de Vleut’. Hij was nog een ouwerwetse dorpspastoor, zoals in die tijd nog gewoon was met priesterstoga, met een rij knoopjes van de hals tot aan de voeten, en een zwarte bonnet. De fiets was zijn vervoermiddel. En omdat hij al fietsend door Maarheeze altijd naar iedereen zwaaide, noemde men pastoor Van der Vleuten al gauw ‘Jan Zwaai’.

Lees hier meer over deze pastoor..

 

Genealogiedag: ontdek het verhaal van je voorouders Zaterdag 19 november, 11.00-16.00 uur Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Wie het spoor van zijn/haar (familie)verleden wil volgen is van harte uitgenodigd voor de gratis te bezoeken HCC!genealogiedag op 19 november 2022 bij het RHCe in Eindhoven. Bezoek de genealogische informatiemarkt, doorlopende presentaties en lezing van Klaasje Douma. Of stel je vraag bij de helpdesk. Kortom, een uitgelezen kans om je te gaan verdiepen in jouw familiegeschiedenis!

Meer weten? druk op deze link..

16de-eeuwse zilversmid Maarheezer gildevogel stamde uit Cranendonck

Ontdekking in nieuwe Aa-kroniek

De nieuwe Aa-kroniek, tijdschrift van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ opent deze keer met een verrassende ontdekking. De Bossche archiefvorser Lucas van Dijck kon de identiteit van de maker van de koningsvogels van het Maarheezer gilde nader vaststellen. In zijn bijdrage toont hij aan dat deze behoort tot de familie Wijntkens, die zijn oorsprong in Cranendonck vindt. De familie had in de vijftiende en zestiende eeuw een huis en gronden in Gastel, Soerendonk, Maarheeze en Budel.

Claes, Compen, de gards van Dorplein en politiehonden

Het ruim 70 pagina’s dikke tijdschrift met talloze foto’s bevat nog verschillende andere artikelen. Harrie Jaspers beschrijft in zijn nieuwe bijdrage de nakomelingen van het echtpaar Pier Claes en Marie Damen in ons heemgebied, met name op Gastel. Giel Stollman blijft interessant materiaal over zijn geboorteplaats Budel-Dorplein boven water toveren. Deze keer neemt hij ons mee naar de eerste veldwachters in Dorplein. De in Soerendonk geboren Leo Compen was behalve militair en krijgsgevangene in de Tweede Wereldoorlog ook actief in het verzet. Annie Staals-Jacobi bericht ons hierover. Theo Martens en Tinie Vlassak pakken een nieuwe organisatie bij de horens, of in dit geval oren. Zij doken in de geschiedenis van de politiehond-verenigingen in ons heemgebied.

Wilt u ook een exemplaar?

Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt verkrijgen voor € 4,00 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Of eventueel bij de redactieleden Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel of Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Kijk voor meer informatie op deze link

Maarheeze onderweg

Vindt u het viaduct dat Maarheeze al jarenlang in tweeën splitst, ook zo mooi geworden?

Maarheeze Onderweg, een werkgroep die bestaat uit betrokken inwoners en lokale ondernemers, is trots op de metamorfose die het viaduct heeft ondergaan.

De heemkundekring,  die voor de historische foto’s en teksten heeft gezorgd, vindt het leuk om de link van de website die hierover gemaakt is met u te delen:

Maarheeze onderweg

Bidprentje burgemeester Jan van Greunsven

Jan van Greunsven (*11 november 1928 te Tilburg †27 juli 2003 te ’s-Hertogenbosch) was slechts zeven jaar burgemeester van Maarheeze, van 1970 tot 1977. In juli 1970 werd hij benoemd als opvolger van burgemeester R. H. van Schaik. Van Greunsven was voordien kabinetschef van de burgemeester van Den Bosch en chef van de afdeling voorlichting van diezelfde gemeente. Jan van Greunsven ging in Maarheeze voortvarend aan de slag, zoals verbetering van de wegenstructuur, aansluiting op riool en aardgas in alle kernen, bouw van woningen en scholen en de aanleg van sportparken. Verder zette Van Greunsven zich in voor het realiseren van groenvoorzieningen; hij werd wel ‘de grote groen-stoffeerder’ genoemd.

Lees hier meer over Jan van Greunsven

Wandeling Witven Someren zondag 18 september

De natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” gaan zondag 18 september wandelen.

Reisdoel is de omgeving van het Witven in de gemeente Someren.

In een landschap met naaldbossen, vennen en heide komen we Schotse Hooglanders tegen. Deze worden ingezet als grote grazers.

Onderweg zien we de Hoenderboompaal waar vroeger Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop en Mierlo bij elkaar kwamen.

In de buurt ligt het Grafven waar in 1595 een aantal vrouwen vermoord werd omdat het heksen zouden zijn.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker). Iedereen is van harte welkom.