Onthulling monument “De zes van Dorplein”, 5 september 2021

Op 5 september 2021 werd in Budel-Dorplein een nieuw oorlogsmonument onthuld waardoor de twee plekken waar de zes verzetslieden van Dorplein in 1944 werden vermoord voortaan verbonden zijn. Het monument werd onthuld door leden van de families Looymans en Stevens. Voorafgaand aan de onthulling waren er toespraken door de burgemeester van Cranendonck Roland van Kessel, general manager van Nyrstar Henk Leendertse en de voorzitter van onze Heemkundekring Jac. Biemans.

Lees het hele verhaal ……

Nieuw Dorpleins oorlogsmonument maakt herdenken toegankelijker

Uit het ED: BUDEL-DORPLEIN – Noud Looymans uit Budel-Dorplein greep de verplaatsing van het herdenkingskruis voor zijn op 5 september 1944 vermoorde ooms Leo en Martin Looymans aan om een nieuw monument te maken. Niet alleen om de Dorpleinse broers te eren, maar ook de vier andere verzetsstrijders die die dag omkwamen.

lees het hele artikel….

Oproep voor bijzondere ontmoetingen over de geschiedenis in Budel

Bron: Cranendonck 24. Zie hier oorspronkelijk artikel…

In oktober is het Maand van de Geschiedenis. Op zaterdag 2 oktober wil Bibliotheek Budel ‘een levende bibliotheek’ organiseren waar de jongere en oudere generatie elkaar kan ontmoeten.

Oproep: Daarvoor is de Bibliotheek op zoek naar senioren die graag iets willen vertellen over de geschiedenis. Weet jij veel over een onderwerp uit de geschiedenis en wil je daar graag over in gesprek gaan met de volgende generatie? Bijvoorbeeld over de oorlog, smokkelen, onderwijs, opvoeding, spelletjes uit je kindertijd, communicatie voor de digitalisering, meld je dan aan voor deze dag. Kinderen komen op deze dag naar de vestiging en komen een praatje met je maken. Aan de hand van de vragen die gesteld worden door de kinderen leren ze meer over het onderwerp.

Aanmelden: De activiteit zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wil jij graag in gesprek gaan met de volgende generatie over een onderwerp uit de geschiedenis, stuur dan voor 10 september een mailtje naar bibliotheekmedewerker Vicky Didden (V.Didden@bibliotheekdekempen.nl) en vermeld over welk onderwerp jij in gesprek zou willen gaan. Of loop eens binnen in de bibliotheek van Budel en meld je bij de balie.

Geschiedenis van straatnamen in Cranendonck (deel 1).

Vanaf het moment dat mensen op een vaste plek gingen wonen is de behoefte ontstaan om anderen te kunnen vertellen waar die woonplaats was. In eerste instantie waren dat hele lange beschrijvingen, maar vanaf de middeleeuwen werden die beschrijvingen steeds verder ingekort tot benamingen die we vandaag nog steeds gebruiken. Van begin 1983 tot begin 1988 zijn achttien artikelen over straatnamen verschenen in de Aa-kroniek.

aanleg Sint Lambertusstraat Budel-Schoot 1960

Deze artikelen, geschreven door Harrie Jaspers en Jac. Biemans, geven interessante informatie over het ontstaan van straatnamen in onze dorpen en over een aantal bewoners. De oorspronkelijke achttien delen zijn nu verzameld in twee documenten. Hierbij het eerste deel. Deel twee volgt in september en begint bij de Gebroeders Looijmanslaan in Dorplein.

Lees het hele artikel…..
Zie ook …..

Café “Maoske”, voordien ” Het Haantje” en “De Hoop” in Soerendonk

Zondagavond 11 maart 2001, klokslag 12 uur ging de knip op café “Maoske” in Soerendonk. Enige tijd later kwam het pand leeg te staan. In dit artikel een terugblik naar de historie van dit café en naar de kastelein Frans Maas, die hier vele jaren de tap liet gaan. Frans Maas (1921-2000) stond in Soerendonk vooral bekend als de uitbater van café ‘De Hoop’ in de Dorpsstraat. Toen Frans in 1953 dit café overnam, veranderde de naam ‘De Hoop’ al snel in de naam ‘bie Maoske’. Frans Maas werd op 4 juni 1921 te Soerendonk geboren als zoon van Cöpke Maas en Nelleke Gubbels. Het gezin telde negen kinderen en woonde op de Beek, nu Damenweg 9. Frans trouwde in 1948 met Gusta Duisters (1923-1978); zij kregen vier kinderen: Jos, Nellie, Bertha en Jaco (zoon Jaco exploiteerde op het Jan Maasplein van 1977 tot 2019 zijn ‘Jaco’s Patatkraam’).

Lees verder….

zie ook het artikel in het ED…..

Natuurwandeling ‘Gastelsche Heide’

Op zondag 15 augustus gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen en ze gaan, met als uitgangspunt de dubbele grenspaal achter de Berg, de Gastelsche Heide verkennen. Dit gebied is na de ruilverkaveling van 1972 geheel onder Staatsbosbeheer gekomen. Voormalige landbouwterreinen veranderen sindsdien naar natuurgebied. Anders dan wat je bij de naam Gastelsche Heide zou verwachten maakt heide nog maar een klein deel van het gebied uit. Voor de rest nemen dennen- en berkeneikenbossen ook plaats in beslag. Door begrazing vertoont het gebied veel open velden met vergezichten. Bij het Langbosch is de aanwezigheid van wilde paarden een opmerkelijke verschijning.

Om deel te nemen aan de wandeling hoeft u geen lid van de Heemkundekring te zijn, iedereen is welkom om zich op 9uur30 op het parkeerterrein bij het Schepenhuis (blokker) bij de groep wandelaars te voegen. Na de wandeling gaan we ter afsluiting van de ochtend ergens in de buurt wat warms drinken. In verband met corona verplaatsen we ons individueel naar het startpunt en houden we 1,5 meter onderlinge afstand in acht.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!

Lees ook natuurgebied Buulderbergse- en Gastelse heide…

Mariakapel ‘Sedes Sapientiae’
(‘Zetel der Wijsheid’)
Koenraadtweg Maarheeze

Wegkapelletje met Mariabeeld
Gevels en Materialen: Bakstenen topgeveltje met rondboog nis en reliëfbeeld
Dak: Pannen zadeldakje
Gebouwd: 1953
Initiatiefnemer: Ir. Jan Koenraadt

In Hugten staat aan de rechterkant van de hoofdweg van Maarheeze naar Someren een klein monumentje. Het staat er heel onopvallend in de bossen, achter een afrastering, tussen het struikgewas bij de uitgestrekte tuin van Villa Hugten. Het monumentje is een kleine bakstenen nis met daarin een reliëf van de Heilige Maagd Maria met haar Kind Jezus. Het betreft hier een bijzondere afbeelding: een zgn. ‘Sedes Sapientiae’.
Sedes Sapientiae: voorstelling van Maria op een troon met het kind Jezus op haar schoot, terwijl het kind leest uit de Thora (= boek met de wet van Mozes). Sedes Sapientiae betekent ‘Zetel der Wijsheid’ en is een van de vele aanspreektitels van de Heilige Maagd Maria. Andere omschrijvingen zijn o.a.: Moeder van barmhartigheid. Toevlucht van de zondaars, Heil van de zieken, Spiegel van gerechtigheid. Wie alle andere aanspreektitels van Maria wil weten moet er maar eens de Litanie van Onze-Lieve-Vrouw op nalezen. Wellicht heeft u nog een Romeins kerkmissaal in de kast liggen, deze litanie van Maria staat er vast wel in. Overigens is het ook zeer de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen bij de doopkapel van de Sint-Laurentiuskerk in onze buurgemeente Hamont (B.). In die ruimte heeft men zes eeuwenoude en zeer waardevolle beelden opgesteld: de H. Laurentius, de H. Brigitta, de H. Roches, de Piëta, Sint Anna-te-Drieën en warempel een Sedes Sapientiae! Een prachtbeeld.
Voordat het gezin Koenraadt in 1953 aan de grote overzeese reis naar Suriname begon liet Jan Koenraadt een bakstenen nis met het tableau van Maria met haar Kind bouwen. Hij liet het plaatsen bij het woonhuis van de familie, Villa Hugten. De Latijnse spreuk boven het reliëf maakt de bedoeling van deze nis duidelijk: ‘Sedes sapientiae, ora pro emigrantibus’, hetgeen wil zeggen: ‘Zetel der Wijsheid, bid voor de emigranten’. De spreuk in de nis heeft dus betrekking op de emigratie van het gezin Koenraadt -van Agtmaal. Emigreren was ruim vijftig jaar geleden een hele onderneming en niet zonder risico. Maar het is niet alleen de nis die ons herinnert aan Ir. Jan Koenraadt; de hoofdweg van Maarheeze tot Hugten is naar hem genoemd: de Koenraadtweg.

Lees ook: Aa-kroniek 2006-02: Een beeld van Maria als ‘Zetel der Wijsheid’ bij villa Hugten door Annie Staals Jacobi.

Lees het hele artikel…..