Antonius Verbakel werd geboren op 15 mei 1874 te Beek en Donk en priester gewijd in 1903.
Budel-Schoot had vanaf 1908 weliswaar een eigen kerkje,  maar was nog geen zelfstandige parochie en viel onder de parochie O.L.V. Visitatie te Budel. Op zon- en feestdagen, op eerste vrijdagen in mei en alle werkdagen in oktober werd hier de H. Mis opgedragen door de tweede kapelaan van Budel (tot 1917 was dat kapelaan Dekkers.

Pastorie Budel-Schoot

Per 22 juni 1917 werd Budel-Schoot een zelfstandige parochie met als pastoor Antonius Verbakel. Als naam voor de parochie werd gekozen O.L. Vrouw Visitatie naar de moederkerk in Budel. Pastoor Verbakel had nog geen pastorie maar ging voorlopig in pension bij de familie Vogels-Deeben (Pater Ullingsstraat 9). Op 24 juli 1918 betrok hij een eigen huis, later bewoond door de familie Kuipers (Grootschoterweg 66). In 1924 werd de huidige pastorie gebouwd. In de oorlogsjaren heeft hij nog ruim een jaar bij de familie Hegge (Grootschoterweg 100) ingewoond, nadat de pastorie door de Duitsers gevorderd was. Het kerkje was al snel te klein en onder zijn impuls werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. Hiermee werd in 1929 begonnen onder architect Joseph Franssen uit Roermond en op 17 januari 1930 werd ze in gebruik genomen. Door pastoor Verbakel werd ook de Derde orde van de H. Franciscus opgericht. Leden hiervan vormden een naaikrans, die de bibliotheek verzorgden en elk jaar een fancy fair hielden voor charitatieve doeleinden. De pastoor was vooral gezien vanwege zijn goedheid en eenvoud. Verschillende onderlinge ruzies wist hij met kalmte en wijs beleid bij te leggen. Hij overleed in functie op 4 juli 1946 en werd te Budel-Schoot bijgezet in de voor hem bestemde grafkelder op 8 juli daarop volgend.
Later werd een gedeelte van de Dwarsweg naar hem vernoemd: De Pastoor Verbakelstraat.

Bron:
H. Jaspers , Straatnamen III (Pastoor Verbakelstraat)  in: Aa-kroniek 1983-3.