Gemeentelijk Monument: 1706/BD1

Verscholen achter groot uitgegroeide taxusbomen staat aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein een eenvoudig devotiekapelletje. De wandelaars hebben het vaak genoeg gezien omdat er een voetpad achter de taxusbomen doorloopt, maar door automobilisten wordt het nauwelijks opgemerkt.

Het kapelletje is gelegen langs de Hoofdstraat in Budel-Dorplein tegenover het  huis nr.  109.

Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 16 april 1987.

Het kapelletje werd gebouwd in 1957 om onderdak te bieden aan een Mariabeeld, dat geschonken werd uit dankbaarheid.

De tekening voor het kapelletje werd gemaakt door Toon Schets, uiteraard na overleg met de opdrachtgever. De materialen werden door de K.Z.M, ter beschikking gesteld en het ‘bouwwerk’ werd met veel toewijding belangeloos uitgevoerd door de twee gepensioneerde K.Z.M, vaklieden: Tinus Hendriks en Driek Noten. Het werd een vierkant stenen kapelletje met aan de zijkanten een driekwart hoge steunbeer. Deze zijkanten zijn naar boven toe uitgebouwd en de kapconstructie is een zadeldak met rode pannen. Aan de voorkant is een bloembak gemetseld, die een geheel vormt met het kapelletje. Het geheel staat op een gemetselde fundering en is opgetrokken uit handvorm Rekemse stenen, die niet zijn gevoegd. De rondboognis is aan de binnenkant mooi afgezet met bladzink. De nis werd aan de voorzijde afgesloten met glas.

Voor het kapelletje werd een plantsoentje aangelegd bestaande uit eergazon met hierin aangeplant twee rijen taxus.

Het beeld is een prachtige Madonna met kind, gemodelleerd door de beroemde Limburgse priester-kunstenaar professor Jean Adams uit Ell en in hout gekapt door de Roermondse beeldhouwer Joep Thiessen (die ook het monument langs de Geuzendijk heeft gemaakt). Deze laatste overleed kort na het gereedkomen van het beeld.

De schepping van de Moeder met het Kind moet haar voorstellen als de Behoedster van de kinderen en hun moeders. Met Pinksteren in 1957 werd het beeld door rector Thijssen ingezegend in de kerk van Dorplein en werd het dorp aan Moeder Maria toegewijd.

Budel-Dorplein was toen nog een rectoraat en is pas in 1964 een zelfstandige parochie geworden zodat rector Thijssen toen pastoor Thijssen werd. Na de inzegening werd het beeld, op een tafeltje staand, in aanwezigheid van talloze kinderen en ouders in processie naar het kapelletje gebracht. Na het zingen van enige Marialiedjes werd het beeld in de nis geplaatst, die hierna werd afgesloten met glas.
Lees het hele verhaal en bekijk alle foto’s…