In 1997 ontstond door de fusie van Maarheeze en Budel de gemeente Cranendonck. Deze grenst in het noorden aan eveneens toen gevormde gemeente Heeze-Leende. Op een klein deel van de grens tussen deze gemeenten na, is de grens tussenbeide sinds eeuwen aangegeven met historische hardstenen grenspalen met aan de ene zijde het opschrift ‘BARONIE VAN CRANENDONK’ en aan de andere kant ‘BARONIE VAN HEES EN LEEN’. Op twee daarvan is bovendien het jaartal 1765 uitgehouwen. Uit archiefstukken  in het rijke archief van de Nassause Domeinraad blijkt, dat de meeste van deze palen in november van het jaar 1762 werden geplaatst. Deze Raad, officieel meestal ‘Raad en Rekenkamer’ geheten, beheerde in naam van de Prins van Oranje diens uitgestrekte bezittingen, waaronder Cranendonck. Het stuk kunnen we beschouwen als een proces-verbaal van de plaatsing van de in totaal negen grenspalen en, ter aanduiding van het verloop van de grenslijn, van tussenliggende berkenbomen en aardhopen voor zover het terrein dit toeliet.
1. Paal aan de Kattenput (GC354QV) 1762
2. Paal De Wriszak (GC354RQ) 1762
3. Keiepaal (GC356QZ) 1765
4. Jan Ottenpaal (GC354Q1); replica
5. Raadbroekpaal (GC34HJD) 1765
6. Verdwenen Paal (GC356TQ)
7. Paal Van Hoeck (GC34T64) (1762)
8. Paal aan de Pan (GC34P86) (1762)

Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s….