Gemeentelijk Monument 1706/SD1
De hoeve die nabij het middeleeuwse kasteel Cranendonck (zie de reconstructie achter dit gebouw) stond, werd in 1899 afgebroken en vervangen door een villa; het huidige kasteeltje. 1915 kocht de Roermondse rentenier A.S.J. Cloquet het landgoed en vestigde zich in de villa, die hij in 1917 verfraaide met een torentje. De gemeente Soerendonk (met de dorpen Soerendonk, Sterksel en Gastel) werd in 1925 ondanks lange en hevige protesten met  de gemeente Maarheeze samengevoegd. In 1938 werd het landgoed Cranendonck van Cloquet openbaar verkocht. Het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Maarheeze zag haar kans schoon en kocht Cranendonck aan voor in totaal f 81.550.
De landbouweconomische motieven (grondgebrek werkverschaffing) wogen hierbij het zwaarst. Daarnaast wilde men strijd tussen Maarheeze en Soerendonk over een nieuw gemeentehuis voorkomen door de villa Cranendonck, precies tussen beide plaatsen gelegen, hiertoe te verbouwen en in te richten. Daarbij zijn onder andere de wapens van beide gefuseerde gemeenten in de torengevel aangebracht. Eind 1940 werd de door architect Roffelsen uit Helmond tot het raadhuis verbouwde villa in gebruik genomen. Hiermee was het bestuurlijk centrum van de omliggende plaatsen weer op een eeuwenoude vertrouwde plaats teruggekeerd.
Na de gemeentelijke herindeling van 1997 waarbij de huidige gemeente Cranendonck ontstond, werd dit raadhuis weer verlaten.

Op dit ogenblik wordt het kasteeltje gebruikt als trouwlocatie. De omgeving en de contouren van het oude kasteel maken de omgeving tot een geschikte plek voor een wandeling of als tussenstop tijdens een fietstocht. Het kasteeltje is gelegen aan Cranendonck 1, Soerendonk.
Lees het hele verhaal artikel….