Op zondag 21 juni, als de zomer juist een dag oud is, gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Nadat twee wandelingen niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus gaan we, met in achtneming van de beperkingen, proberen hoe het wandelen onder dat regime bevalt.

De beperkingen zijn
1 het niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt.
2 Verder gaan we achteraf niet gezellig samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Hugterheide. In tegenstelling tot wat zijn naam suggereert is het een overwegend naaldbos dat de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen~Broek vormt.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

We starten de wandeling even later aan het einde van de Fazantlaan in Maarheeze.

Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.

Tot zondag!