Het karakteristieke pand aan de Nieuwstraat kort voor de sloop.

Waar nu de Keizer Ottostraat uitkomt op de Nieuwstraat stond vroeger een zeer karakteristiek pand. Het pand deed dienst als burgemeesterswoning, politiebureau en marechausseekazerne.

Het pand werd in 1911 gebouwd door de Budelse architect Jan Sak. Hij verhuurde de woningen aan particulieren. Een deel aan de gemeente, die het gebruikte als ambtswoning voor de burgemeester. De eerste burgemeester die hier woonde met zijn gezin was burgemeester Van Uden (1910-1919) Daarna burgemeester Van Ginneken (1919-1926) en vervolgens burgemeester Van Hout. Deze ambtswoning voor de burgemeester deed dienst tot 1933. De Staat der Nederlanden kocht het pand toen van Jan Sak voor 16.000,– gulden om het geschikt te maken voor de Marechaussee. Budel kende sinds 1887 een brigade van dit wapen.

Op 6 juni 1933 volgde de officiële ingebruikname door drie gezinnen van de Marechaussee. Het kantoor werd ingericht in de linker woning, waar ook de commandant woonde met zijn gezin. In de oorlog vertrokken de meeste brigadiers naar de oorlogsbestemming.
In 1946 werd de oude kazerne in gebruik genomen door de Rijkspolitie. De brigade van de Marechaussee  werd inwonende bij de rijkspolitie in 1948. In het midden van de jaren zeventig werd een nieuwe kazerne betrokken in de Meidoornstraat. De politie verhuisde naar het nieuwe politiebureau tegenover het gemeentehuis. Het gebouw kwam zodoende leeg te staan en nog in hetzelfde jaar werd het sierlijke, schilderachtige monumentale gebouw afgebroken. Een van Budels mooiste gebouwen van aanzien, daar was iedereen het over eens, was er niet meer. In die tijd speelde de monumentgedachte nog niet zo en het stond niet op de monumentenlijst. Van de buitenkant was het een prachtig gebouw, maar het voldeed niet meer om er goed te kunnen wonen.
Lees het hele artikel…
Bekijk het filmpje (geluid uitzetten!)