Speciaal voor onze vereniging hebben drs. Ferdi Das en Chris Kalisvaart, Msc. een informatiebijeenkomst opgezet rond het thema Erfgoed en cultuurhistorie als inspiratiebron voor recreatie en toerisme.

Ferdi en Chris houden zich bij de gemeente Cranendonck bezig met recreatie, toerisme en erfgoed. Samen hebben ze een presentatie van de actuele stand van zaken en het nog te ontwikkelen beleid voor beide vakgebieden voorbereid. Hierbij komen aan bod:

  • Toelichting op nieuwe Visie Recreatie en Toerisme (R&T) voor Cranendonck (in de maak);
  • Uitleg recreatieve doelgroepen, onder andere in relatie tot erfgoed;
  • Toelichting trends, ontwikkelingen en kansen;
  • Recreatie en Toerisme binnen het toekomstig erfgoedbeleid (2025-2031);
  • Voorbeelden van reeds bestaand aanbod op het snijvlak van recreatie en erfgoed;
  • Voorbeelden van toekomstig aanbod Erfgoed/Cultuurhistorie in relatie tot recreatie en toerisme.

Na de presentaties willen zij graag met het publiek van gedachten wisselen hierover. Daarbij komen vragen aan bod als: op welke manier(en) kan erfgoed zichtbaar worden gemaakt in de maatschappij? Waar liggen in de gemeente kansen om erfgoed en het verhaal van Cranendonck te vertellen voor het grote publiek, waaronder ook toeristen van buiten de gemeente? Welke rol kan de heemkundekring spelen in dit verhaal? Oprichten van een klankbordgroep Erfgoed en R/T.

Ferdi Das (1972) heeft aan de universiteit in Tilburg Vrijetijdswetenschappen gestudeerd, met als aandachtsveld Toerisme en Marketing. Sinds 2020 werkt hij bij de gemeente Cranendonck als Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme.

Chris Kalisvaart (1980) studeerde aardwetenschappen in Utrecht met als specialisatie klimaatverandering en landschapsdynamiek tijdens het Pleistoceen en Holoceen. Tegenwoordig is hij werkzaam als Adviseur Erfgoed voor de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck.

Datum:                      maandag 22 april 2024

Tijd:                            20.00 uur

Locatie:                       Zaal ‘De Schakel’, Sint-Barbaraweg 1, Budel-Dorplein

Entree:                       gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50.

Erfgoed en Cultuurhistorie info bijeenkomst(3)