De foto van de maand is een foto van de oranje optocht in de jaren 60??
Kinderen versierden hun fiets of liepen versierd mee in de optocht.
Op de achtergrond zien we nog de oude vetsmelterij (Nu Verspaandonk mode). Wie kan zich dat nog herinneren? Graag reageren.