Geen monument, wel monumentaal!
Het historische café-restaurant (voorheen ook logement) ‘Hof van Holland’ (Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze) is een rijk pand, mogelijk uit 1734. Het werd mogelijk als ‘teutenhuis’ gebouwd. Van de kopse, in- en uitgezwenkte gevels heeft de oostelijke (de gevel met de hoofdingang) duivenopeningen.

Het Hof van Holland lag op een knooppunt van wegen: aan de noord-zuid lopende rijksweg Eindhoven-Weert die kruiste met de oost-west lopende dorpsstraat die het dorp verbond met Someren/Sterksel en Soerendonk/Budel. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd een nieuwe rijksweg aangelegd achter het Hof van Holland. De oude rijksweg (hier: Leenderweg en Weerterweg) verviel tot een (inter)lokale weg. Ook de klandizie voor ‘Het Hof’ nam af. Dat werd nog erger toen de verbrede rijksweg rond 1970 bovendien ongelijkvloers aangelegd over een viaduct midden in het dorp.

In de negentiende eeuw was er een postwagendienst tussen Weert en Eindhoven. Vaste stopplaatsen aan de route waren er te Maarheeze, Geldrop en Stratum. In Maarheeze werd onder meer van paarden gewisseld. De rit werd uitgevoerd per vierwielige, met twee paarden bespannen wagen en behalve post konden met die wagen telkens zes personen worden vervoerd. Pleisterplaats was het Hof van Holland, waar in de vroegere schuur een aparte ruimte was afgescheiden voor de voerlui, direct aansluitend aan de paardenstal.
Lees het hele artikel…