Collectie Jac. Biemans

Dr. Anton Mathijsen is wel de bekendste Cranendoncker die we kennen. Hij was een Nederlands militair geneeskundige die internationaal vermaard werd om de uitvinding van het gipsverband.
Antonius Mathijsen werd op 4 november 1805 te Budel geboren als zoon van de chirurgijn Lodewijk Mathijsen. Nadat hij de lagere school te Budel en de Latijnse school te Weert had bezocht, begon Mathijsen zijn medische studies omstreeks 1823 aan het militair hospitaal te Brussel. In 1928 volgde zijn aanstelling tot officier van gezondheid 3e klas en maakte hij als zodanig in 1831 de 10-daagse veldtocht mee. In 1837 promoveerde Mathijsen tot dokter in de genees- en heelkunde aan de universiteit van Giessen (Dld). In 1851 deed Dr. Mathijsen te Haarlem een opzienbarende nieuwe uitvinding, namelijk een bruikbaar gipsverband. Dit gipsverband deed snel opgang , mede door de activiteiten van een aanvankelijk bevriende arts te Venlo, P. van de Loo, en vond allerwege grote bewondering en daadwerkelijke toepassing. Dr. Mathijsen verkreeg vele nationale en internationale onderscheidingen van staatshoofden, militaire instanties en geneeskundige genootschappen. Op 1 april 1868 werd Dr. Mathijsen in rang luitenant-kolonel-arts van het Nederlandse leger gepensioneerd, waarna hij terugkeerde naar Budel. Aangezien Dr. Mathijsen ongehuwd was gebleven, nam hij zijn intrek bij zijn zuster, die in 1875 naar Hamont verhuisde. Ook Dr. Mathijsen verhuisde toen naar Hamont, alwaar hij op 15 juli 1878 overleed en begraven werd.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…