Hopelijk brengen de bijdragen u enige verstrooiing en veel wetenswaardigs in deze bijzondere tijd.

In het eerste artikel doen Annie Staals-Jacobi en Jac. Biemans onderzoek naar de geschiedenis van de standaardmolen van Soerendonk en Maarheeze, die dateert uit de Middeleeuwen en in 1942 ondanks pogingen tot behoud, werd gesloopt.

Hubèr van Werkhoven uit Rosmalen is een enthousiast verzamelaar van historische poststukken. Hij stuitte op een aantal wel bijzondere stukken die op een opvallende manier ‘gepost’ werden: heuse brandbrieven uit het Budel van 1841.

Harrie Jaspers beschrijft in zijn nieuwe bijdrage vier Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Dorplein het leven lieten.

De vierde bijdrage is van de hand van Philomène Timmermans-Martens. Zij tekende het ontroerende verhaal op van de speurtocht naar het graf van het Budelse Tweede Wereldoorlog-slachtoffer Sjaak Fransen en het bezoek dat zijn broers en zussen hiernaar ondernamen.

Dit jaar is het exact 150 jaar geleden dat Gerardus Arts in Budel een brouwerij oprichtte. Over de geschiedenis van deze bijzondere Budelse ambachtelijke nijverheid, die nog steeds volop floreert, schrijven Carine Arts, Jan Jakobi en Theo Martens de laatste bijdrage die dit volle nummer vult.

Denkt u eens aan tips voor teksten en beelden voor ons! Wij wensen u veel leesplezier en een goede gezondheid toe.

Abonnementen en losse nummers: De Aa-kroniek is voor iedere belangstellende verkrijgbaar: een los nummer kost € 3,50; dit is (zolang de voorraad strekt) op het redactieadres of bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV, Markt 22a, Budel te koop. Een abonnement is niet alleen goedkoper, u krijgt dan vier keer per jaar een nummer thuisbezorgd. De kosten voor jaargang 2020 zijn bij betaling vóór 1 maart € 8,- (gemeente Cranendonck), € 9,- (Hamont) en € 20,- voor post-abonnees. Bij betaling na 1 maart worden deze bedragen met € 1,- verhoogd.