In de gemeente Cranendonck vinden reeds vele jaren diverse kleine archeologische onderzoeken plaats.
Vanwege nieuwbouwplannen in 2007 op het terrein van de voormalige ‘Duitse School’ in Budel heeft BAAC bv, onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie, van 23 tot 27 april 2007 en op 11 en 12 februari 2008 een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd. Hier was in de Romeinse tijd een nederzetting gelegen.
Lees het hele artikel…