Bouwjaar 1894
Dit gebouwtje van is van Cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch belang.

Pandje 1941 Collectie: J.Biemans

Het werd opgezet als boterfabriekje en eierbond. De voorzijde van het gebouw heeft een trap met bordes. Voor het laden en lossen van de producten was dit uitermate geschikt. Het was van de Zuivelvereniging. In 1894 werd de ‘Coöperatieve Maarheezer Zuivelfabriek’ opgericht in het achterhuis van schoolmeester P. Damen (Het latere klooster aan De Hoge Weg).
In 1913 fuseerden de kleine zuivelfabriekjes in Budel, Soerendonk, Gastel en Maarheeze tot ‘De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Antonius’, die in 1914 aan de Maarheezerweg in Budel in gebruik werd genomen. Het oude fabriekje in Maarheeze gebouwtje werd onder meer als pakhuis voor eieren en andere producten gebruikt. Eind jaren ’70 werd het verbouwd tot café-bar ’t Pandje’. Bij die gelegenheid werd de oude originele gevelsteen die het juiste bouwjaar aangaf vervangen door een nieuwe met een foutief (en ouder) bouwjaar: 1879 (was misschien 1979 bedoeld?).  Enige jaren geleden werd de horecagelegenheid omgedoopt tot café ‘De kelder’.
Lees het hele artikel…