Op zondag 15 oktober 2023 maken de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” hun maandelijkse wandeling.

Het reisdoel is dit keer de Warmbeekvallei van de Achelse Kluis naar de Bever en terug naar de Achelse Kluis.

De Achelse Kluis is ontstaan uit een vroegere Grenskerk die in de heide gelegen was. Vanaf 1846 vestigden de Trappisten van de abdij van Westmalle er zich. Ooit leefden hier 110 monniken op een domein van 220 ha.

De Warmbeek ontspringt 20 kilometer verder op het grondgebied van de gemeente Peer. De bedding werd tussen de Tomp en het Mulke door de mens verlegd voor de aanleg van een molenvijver, die als reservoir dienst deed voor de watermolen. Bij hoge waterstand werd de vijver gevuld. Om de werking van de watermolen in de droge periodes te garanderen werd ze van hieruit van voldoende water voorzien.

In de omgeving van de Achelse Kluis is er een waardevol agrarisch landschap ontstaan door bevloeiing. Zodoende werden de arme heidegronden omgevormd tot vruchtbare akkers en weilanden. Aan de Achelse Kluis  verlaat de Warmbeek België, op Nederlands gebied noemt men haar de Tongelreep.

Vertrek op zondag 15 oktober om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

De eigenlijke wandeling begint op het parkeerterrein van de Achelse Kluis.

Iedereen is van harte welkom.