Op zondag 18 februari gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

De wandeling vindt plaats in de Omgeving Fazantlaan-Kamersven bij Maarheeze in een overwegend naaldbos met hier en daar loofbomen en heiderestantjes. Het bosgebied ligt op een zandrug die in zuidelijke richting doorloopt naar de Weerter- en Budelerbergen.

Het naaldbos is vanaf 1900  aangeplant ter beteugeling van stuifzand.

Het bosbeheer, dat bestaat uit dunnen in combinatie met het sparen van oude “overstaanders”, heeft geleid tot een gevarieerder bos qua leeftijdsopbouw. De vogelstand is er rijker op geworden met havik, boomvalk, bosuil, boomklever, fluiter, geelgors en zwarte mees. Op termijn zal hier de arme variant van het zomereiken-berkenbos ontstaan.

Het woonbos Kamersven is door de extensieve bewoning toch een landschappelijk aantrekkelijk landgoed geworden.

Deze wandeling vormt de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen~Broek.

Vertrek om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).

De eigenlijke wandeling start aan het einde van de Fazantlaan.

Iedereen is van harte welkom