Natuurwandeling De Looserplas

Op zondag 16 augustus gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen in natuurgebied De Looserplas in Dorplein.

Tijdens de wandeling wordt, in verband met besmettingsgevaar met het coronavirus 1 meter 50 onderlinge afstand gehouden.

De Looserplas, wel eens abusievelijk naar een zuidelijker gelegen ven De Hoort genoemd, werd in april 2018 open gesteld voor publiek, staat onder beheer van Natuurmonumenten en is ontstaan als afgravingsplas. Galloway-runderen grazen binnen de afrastering.

Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker). Verplaatsing per auto van Budel naar het startpunt in Dorplein gebeurt bij voorkeur individueel. Bij meerijden is het aantal personen in de auto maximaal twee personen die dan beiden een mondkapje dragen (RIVM bepaling).

Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.

Lidmaatschap van de Heemkundekring is niet vereist maar strekt wel tot aanbeveling.

Tot zondag!

Lees alles over de Looserplas…

De auto van m’n opa Brabantse auto’s en motoren 1906-1951

Foto Harrie Jaspers

Via de website https://deautovanmnopa.nl/ kan men achterhalen welke kentekens er werden uitgegeven in Brabant van 1906-1951
Deze beginnen allemaal met een N
In Cranendonck werden de onder andere de volgende kentekens uitgegeven.
klik op de links!
n-11643

n-17966

n-28905

n-34045

n-34047

n-34241

n-6549

Budelse Brouwerij 150 jaar

Biertransport in 1924

Dit jaar viert de Budelse Brouwerij haar 150 jarig bestaan.
Lees het artikel in het Eindhovens Dagblad!
25 jaar geleden schreef Harrie Jaspers in de Aa-kroniek een artikel over de geschiedenis van de Brouwerij.
Deel I (Aa-kroniek 1995-02)
Deel II (Aa-kroniek 1995-03)

Piloot Cranendonckse luchtfoto’s 1944 viert 100ste verjaardag

In een verzorgingstehuis in Worthing (GB) vierde Kenneth Nichol afgelopen maand zijn 100ste verjaardag. Ken was gedurende de Tweede Wereldoorlog piloot bij de Royal Air Force (RAF). Hij was onder andere betrokken bij de fotografie van ons heemgebied vanuit de lucht in de dagen voor de bevrijdingsoperatie Market Garden in september 1944. Naar deze vluchten en de toen gemaakte luchtfoto’s deed ons lid Wim Ogier uit Budel de afgelopen jaren onderzoek, waarbij hij de voormalige piloot traceerde. Over de achtergronden en resultaten van deze fotoverkenningsoperaties deed hij verslag in ons tijdschrift Aa-kroniek van 2018 nummer 3.
Zie ook:
de-bevrijding-van-budel-zicht/ en
luchtfotoverkenningsvlucht/

Op de foto laat Ken de kaart zien die hij, vanwege zijn 100ste verjaardag, van de Queen kreeg

Grenspaal ‘de oude Meulenstat’ (van Hugten)

Foto: Jan Jakobi

Rijksmonument: 30316 (Nederweert)
Naast de douanepalen, de baroniepalen en de rijksgrenspalen die onze gemeente van België scheidt, is er in ons heemgebied nog een vierde type grenspaal te ontdekken. Dit type wordt vertegenwoordigd door de historische grenspaal ‘De oude Meulenstat (van Hugten)’ die onder verschillende namen in oude geschriften opduikt maar die we in het navolgende gemakshalve als ‘Meulenstatpaal’ zullen aanduiden.
De paal is gemaakt van hardsteen, is ruim 1.50 m. hoog, ongeveer 0,50 m. breed en heeft aan een zijde een over de hele lengte evenwijdig aan de rand lopende ‘spleet’.
De ‘Meulenstatpaal’ staat op het punt waar thans de Brabantse gemeenten Someren en Cranendonck grenzen aan Weert en Nederweert (Limburg).
Lees het hele artikel…

Dr. Antonius Mathijsen (1805-1878) De uitvinder van het gipsverband

Collectie Jac. Biemans

Dr. Anton Mathijsen is wel de bekendste Cranendoncker die we kennen. Hij was een Nederlands militair geneeskundige die internationaal vermaard werd om de uitvinding van het gipsverband.
Antonius Mathijsen werd op 4 november 1805 te Budel geboren als zoon van de chirurgijn Lodewijk Mathijsen. Nadat hij de lagere school te Budel en de Latijnse school te Weert had bezocht, begon Mathijsen zijn medische studies omstreeks 1823 aan het militair hospitaal te Brussel. In 1928 volgde zijn aanstelling tot officier van gezondheid 3e klas en maakte hij als zodanig in 1831 de 10-daagse veldtocht mee. In 1837 promoveerde Mathijsen tot dokter in de genees- en heelkunde aan de universiteit van Giessen (Dld). In 1851 deed Dr. Mathijsen te Haarlem een opzienbarende nieuwe uitvinding, namelijk een bruikbaar gipsverband. Dit gipsverband deed snel opgang , mede door de activiteiten van een aanvankelijk bevriende arts te Venlo, P. van de Loo, en vond allerwege grote bewondering en daadwerkelijke toepassing. Dr. Mathijsen verkreeg vele nationale en internationale onderscheidingen van staatshoofden, militaire instanties en geneeskundige genootschappen. Op 1 april 1868 werd Dr. Mathijsen in rang luitenant-kolonel-arts van het Nederlandse leger gepensioneerd, waarna hij terugkeerde naar Budel. Aangezien Dr. Mathijsen ongehuwd was gebleven, nam hij zijn intrek bij zijn zuster, die in 1875 naar Hamont verhuisde. Ook Dr. Mathijsen verhuisde toen naar Hamont, alwaar hij op 15 juli 1878 overleed en begraven werd.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Natuurgebied Hugterheide Maarheeze

Het natuurgebied Hugterheide is een gebied met overwegend naaldbos. Het vormt de noordelijkste uitloper van Grenspark Kempen-Broek.
Rond 1900 lag hier een bultige heide met stuifzandkopjes. Kort daarna werd het heuvelachtige gebied beplant met naaldhoutsoorten zoals de grove
den en Europese lariks. Gelukkig is er het reliëf daarbij niet verstoord.
Bij aankoop in 1979 besloot Brabants Landschap het saaie productiebos om te vormen naar een natuurlijk en aantrekkelijker bos.
Gekozen is voor het geïntegreerde bosbeheer, waarbinnen natuur, recreatie en houtproductie even belangrijke functies zijn. In de bosvakken zijn open vlakken gekapt van ongeveer 40 bij 50 meter. In deze zogenaamde ‘verjongingsgaten’ komen bijzondere vogels tot broeden, zoals houtsnip, kruisbek en goudvink. Na een aantal keren kappen is de vogelstand rijker geworden met soorten zoals: de boompieper, havik, bosuil, kuifmees, boomklever, geelgors en zwarte mees.
Het gebied grenst aan in het oosten aan het Weerter bos en loopt in het zuiden over in de Weerter- en Budeler bergen. Deze gebieden zijn tegenwoordig  verbonden met een natuurbrug over de A2.
Bijzondere objecten of zeer nabij de Hugterheide zijn:
– Het Grenskerkmonument in het Weerterbos.
– Een uitkijktoren bij de Grashut in het Weerterbos
– In een omheind gebied zijn edelherten uitgezet (Samenwerking Brabants en Limburgs landschap)
– Grenspaal de oude Meulenstat langs het Sterksels kanaal. Op de grenspunt van de gemeenten Cranendonck, Someren, Weert.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s…

Kunstwerk ‘D’n Bloazer’, De Borgh Dr. Anton Mathijsenstraat 15 6021CK Budel

Beeld: Stenen beeld van een uit kubistische vlakken opgebouwde tubaspeler
Kunstenares: Netty Govers-Lammers (*Eindhoven 1951 – †Budel 2017)
Onthulling: ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van Harmonie EMM op 16 maart 1997
Historie.
In 1921 werden twee reeds bestaande fanfares  ‘Mutua Fides’ en ‘De Volharding’ samengevoegd tot de nieuwe Harmonie ‘Eendracht Maakt Macht’, kortweg EMM.
In 1996 vierde de harmonie haar 75-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid werd ook de eerste Buulse Proms georganiseerd en een eerste CD uitgebracht.
De toenmalig dirigent en initiatiefnemer Jan Koolen vroeg aan Netty of ze een ontwerp wilde maken voor de CD-hoes. Zo geschiedde. Daarna vormde dit ontwerp de inspiratie voor een uitvoering in 3-D. Deze sculptuur werd “D`n Bloazer” genoemd. Financiën voor een bronzen beeld waren er niet. Reden waarom werd gekozen voor een uitvoering in marmergranulaat. Netty nam samen met haar echtgenoot de technische uitvoering hiervan voor haar rekening.
Lees het hele artikel en bekijk alle foto’s….

Hof van Holland, Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze

Geen monument, wel monumentaal!
Het historische café-restaurant (voorheen ook logement) ‘Hof van Holland’ (Oranje Nassaulaan 1, Maarheeze) is een rijk pand, mogelijk uit 1734. Het werd mogelijk als ‘teutenhuis’ gebouwd. Van de kopse, in- en uitgezwenkte gevels heeft de oostelijke (de gevel met de hoofdingang) duivenopeningen.

Het Hof van Holland lag op een knooppunt van wegen: aan de noord-zuid lopende rijksweg Eindhoven-Weert die kruiste met de oost-west lopende dorpsstraat die het dorp verbond met Someren/Sterksel en Soerendonk/Budel. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd een nieuwe rijksweg aangelegd achter het Hof van Holland. De oude rijksweg (hier: Leenderweg en Weerterweg) verviel tot een (inter)lokale weg. Ook de klandizie voor ‘Het Hof’ nam af. Dat werd nog erger toen de verbrede rijksweg rond 1970 bovendien ongelijkvloers aangelegd over een viaduct midden in het dorp.

In de negentiende eeuw was er een postwagendienst tussen Weert en Eindhoven. Vaste stopplaatsen aan de route waren er te Maarheeze, Geldrop en Stratum. In Maarheeze werd onder meer van paarden gewisseld. De rit werd uitgevoerd per vierwielige, met twee paarden bespannen wagen en behalve post konden met die wagen telkens zes personen worden vervoerd. Pleisterplaats was het Hof van Holland, waar in de vroegere schuur een aparte ruimte was afgescheiden voor de voerlui, direct aansluitend aan de paardenstal.
Lees het hele artikel…

Gelukzoekers UIT ONZE GRENSSTREEK EEN DOCUFICTIEFILM OVER 400 JAAR TEUTENHANDEL IN DE KEMPEN

Reserveer nu al je filmtickets!

Hoewel iedereen in de Kempen vast wel eens gehoord heeft van een teut, zijn er slechts weinigen die de juiste toedracht kennen. Een authentiek, maar nog steeds bijzonder actueel stuk van onze lokale geschiedenis mag volgens de makers van de film niet verloren gaan. Bestel nu al je filmtickets en kom op een amusante manier kennis maken met het teutenverleden in jouw omgeving en wek de geschiedenis weer tot leven!

zie: https://www.gelukzoekersdefilm.be/