Hermanus Anthonie Gerardus Bos werd te Weert geboren op 2 november 1900 als zoon van Cornelis Bos en Johanna Stolker. Het echtpaar Bos-Stolker was afkomstig van Utrecht, daar trouwden zij in september 1898. Cornelis Bos woonde voor zijn huwelijk in Budel; daar staat hij namelijk als opzichter ingeschreven in het verblijfregister van werklieden van de zinkfabriek 1890-1899. Na hun huwelijk vestigt het echtpaar Bos-Stolker zich in Weert. Zij krijgen vier kinderen. In 1899 wordt een dochtertje geboren dat een maand later helaas komt te overlijden. Op 2 november 1900 wordt zoon Hermanus geboren. In 1902 volgt zoon Anton (deze was tijdens zijn werkzame leven directeur van het slachthuis te Waalwijk; hij overleed aldaar in 1975). Als vierde kind volgt in 1904 dochter Wijnanda; zij overlijdt in 1908.Daar wordt in 1899 een dochtertje geboren dat een maand later helaas komt te overlijden. 

Hermanus Bos kiest voor het priesterschap en wordt gewijd in 1927. Daarna is hij op diverse plaatsen kapelaan, tot hij in 1941 pastoor wordt in Hurwenen. In 1948 volgt zijn pastoorsbenoeming te Soerendonk als opvolger van pastoor Th. de Visser. Pastoor Bos was een groot Maria-vereerder. De Mariabedevaart naar Kevelaer vierde hoogtij. Op zijn initiatief kwam in 1955 het Mariabeeld op Cranendonck tot stand. Dit beeld is vervaardigd door Karel Lücker uit Roermond. Het beeld werd op 29 mei 1955 onthuld door burgemeester Rob van Schaik en ingezegend door pastoor Hermanus Bos.

Pastoor Bos deed ook jaarlijks een beroep op de goedgeefsheid van zijn parochianen om het huis des Heren te verfraaien; dat deed hij met de actie ‘Zet Christus in het goud’.

Hij ging na 22 jaar in 1970 met emeritaat en werd opgevolgd door pastoor Jan Bakker. Hij verhuisde naar Heerlen. Daar is hij op 17 juli 1978 op 77-jarige leeftijd overleden. Hij werd in Soerendonk begraven.

lees hier meer over pastoor Bos