Op woensdag 12 februari aanstaande om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal Bellevue, Maarheezerweg 1, te Budel. 

We proberen het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk te houden om de nodige ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom ook zijn aan deze convocatie de nodige stukken toegevoegd, zodat u die rustig thuis kunt doornemen en eventueel tijdens de vergadering aan de orde kunt stellen.
Agenda  (onder voorbehoud van wijzigingen):

  1. Opening en mededelingen;
  2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, 25 februari 2019 (vorig jaar toegezonden);
  3. Financieel jaarverslag over 2019 (zie bijlage 1);
  4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie;
  5. Secretarieel jaarverslag activiteiten 2019;
  6. Verslagen werkgroepen over 2019 (zie bijlage 2);
  7. Bestuurssamenstelling (zie hieronder);
  8. Geplande activiteiten 2020;
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting.Na het huishoudelijk deel kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten met elkaar. De koffie/thee bij binnenkomst is natuurlijk voor onze rekening, evenals het roggebrood met zult in de pauze. Het tweede deel van de avond presenteren wij twee korte ‘Films’ (ca. 30 min.)