Zondag 19 november gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck”  hun maandelijkse wandeling doen. Dit keer naar natuurontwikkelingsgebied het Keelven in de bossen bij Someren.

Het is een landschappelijk aantrekkelijk bos-, heide- en vennengebied. Op de uitgestrekte Somerense Heide lieten de boeren vroeger hun schapen grazen. Vanaf 1930 werd de heide ontgonnen en ontstond er een productiebos. In 1998 werd er gestart met natuurontwikkelingsproject Keelven. De situatie van heidegebied met vennen maakt het gebied recreatief aantrekkelijk. We genieten van naaldbomen, loofbomen, 75 soorten mos, waarbij vergrassing van de heide tegengegaan wordt door begrazing door Schotse hooglanders.

We vertrekken om 9u30 vanaf de parkeerplaats bij het Schepenhuis (Blokker) en 9u40 bij het Hof in Maarheeze.

Iedereen is van harte welkom.