Bouwjaar 1937
Architect: Louis Neeskens

Oorspronkelijk in gebruik als consultatiebureau voor het kerkbestuur van de R.K. Parochie O.L.V. Visitatie. Later als Wit-Gele Kruisgebouw. Hier woonde ook lange tijd de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers.
Het gebouw is een enkel laags woonhuis onder asymmetrisch zadeldak met een voorportaal eveneens onder zadeldak. Het pand is opgebouwd in schoonmetselwerk van rode bakstenen in halfsteens verband met verdiept voegwerk. Centraal in het voorportaal is een dubbele getoogde glashouten rondboogdeur aangebracht.
Boven in de voorgevel is een gemetselde rondboognis met daaronder een betonnen drempel aangebracht. In de nis staat een wit Mariabeeld.
Daarboven is met platte smeedijzeren draad de tekst aangebracht:
“Onder bescherming van Moeder”
Cultuurhistorische waarde.
Het gebouw maakt onderdeel uit van een cluster kerkelijke gebouwen:.
-de R.K. Kerk O.L.V. Visitatie
-de naastliggende R.K. pastorie
-het tegenoverliggende voormalige klooster en kloosterkapel

Lees het hele artikel…